logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
19 sesja Rady Gminy Latowicz

9 lipca 2008 roku

PROTOK脫艁 NR XIX/08

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 9 lipca 2008 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - p. Jan Doma艅ski, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, /nieobecni: p. Witold K艂os oraz p. Wojciech Olko/ co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy,
2. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,

2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Latowicz na lata 2008 - 2014.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Gminy Latowicz na lata 2008 - 2013.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie utworzenia Systemu Profilaktyki i Opieki nad dzieckiem i Rodzin膮 Gminy Latowicz na lata 2008 - 2013.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwod贸w publicznych szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XVIII/97/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia ustalenia warto艣ci jednego punktu w z艂otych dla pracownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2008.
12. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
13. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
14. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy r贸偶ne.
16. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
17. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Poniewa偶 do zaproponowanego porz膮dku obrad nie wniesiono wniosk贸w ani uwag przyst膮piono do jego dalszej realizacji.
Pan Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy zaproponowa艂, aby przed realizacj膮 kolejnego punktu porz膮dku obrad poprosi膰 o zabranie g艂osu zaproszon膮 na sesj臋 przedstawicielk臋 firmy "Eko Lider", kt贸ra to firma obecnie zajmuje si臋 odbiorem odpad贸w od mieszka艅c贸w gminy. Pan W贸jt poinformowa艂, 偶e zaproszenie na sesj臋 p. Cmiel z "Eko Lidera" ma zwi膮zek z faktem, i偶 niestety nieuchronnie nadchodzi czas gdy trzeba b臋dzie wprowadzi膰 odp艂atno艣膰 od mieszka艅c贸w za odbi贸r odpad贸w i przed tym dobrze by艂oby uzyska膰 pewne informacje dotycz膮ce powy偶szej sprawy. W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e tak jak wspomnia艂 trzeba b臋dzie wprowadzi膰 odp艂atno艣膰 od mieszka艅c贸w za odbi贸r odpad贸w, bowiem tak nakazuj膮 przepisy. Trzeba tylko zastanowi膰 si臋 czy odp艂atno艣膰 wprowadzi膰 ju偶 od sierpnia, bowiem do tego miesi膮ca obowi膮zuje gmin臋 umowa z firm膮 "Eko Lider", czy te偶 z uwagi na spodziewane du偶e zaskoczenie mieszka艅c贸w przed艂u偶y膰 z firm膮 "Eko Lider" umow臋 na dotychczasowych zasadach do ko艅ca 2008 r., a uzyskany czas po艣wieci膰 na kampani臋 informacyjn膮 w艣r贸d mieszka艅c贸w i odp艂atno艣膰 wprowadzi膰 od pocz膮tku roku 2009. Spodziewane koszty odbioru odpad贸w to ok. 10z艂 - 15z艂 od jednego gospodarstwa. W贸jt powiedzia艂, 偶e on a tak偶e jak si臋 zorientowa艂 podczas posiedze艅 komisji wi臋kszo艣膰 radnych sk艂aniaj膮 si臋 raczej ku temu, aby odp艂atno艣膰 za odbi贸r odpad贸w wprowadzi膰 dopiero od pocz膮tku 2009 r.
Pani Anna Cmiel - przedstawicielka firmy "Eko Lider" powiedzia艂a, 偶e obecnie w艣r贸d gmin, kt贸re obs艂uguje jej firma ju偶 tylko w Latowiczu jest tak, 偶e to gmina ponosi koszty odbioru odpad贸w od mieszka艅c贸w. Stopniowo gminy odesz艂y z takiego systemu, bowiem do tego zobligowa艂y je przepisy. Oczywi艣cie jest konieczne poprzedzenie takiej decyzji kampani膮 informacyjn膮. Zasady s膮 takie, 偶e ka偶dy mieszkaniec podpisuje z form膮 indywidualnie stosown膮 umow臋. Ceny zale偶膮 od rodzaju odpad贸w. Je艣li chodzi o firm臋 "Eko Lider" to w "pakiecie podstawowym" za 10z艂 miesi臋cznie by艂by odbierany 1 worek odpad贸w komunalnych /worek czarny/. By艂by to tak jakby abonament - gdyby kto艣 w og贸le nie wystawi艂 偶adnego worka tak偶e musia艂by te 10z艂 zap艂aci膰. Ka偶dy kolejny czarny worek z odpadami by艂by odbierany r贸wnie偶 za 10z艂 od sztuki. Worki z innymi odpadami /surowce wt贸rne/ by艂yby odbierane w cenie 1z艂 od sztuki. Je艣li kto艣 mia艂by bardzo du偶o 艣mieci to by艂aby mo偶liwo艣膰 np. za 35z艂 miesi臋cznie korzystania ze specjalnego pojemnika.
Pani Lilla Sabak zapyta艂a jak wygl膮da艂aby sprawa odbioru folii po sianokiszonce od rolnik贸w ?
Pani Cmiel powiedzia艂a, 偶e na takich zasadach jak surowce wt贸rne czyli po 1z艂 od worka.
Pani Lilla Sabak powiedzia艂a, 偶e niekt贸rzy skar偶膮 si臋, i偶 pracownicy "Eko Lidera" robi膮 problemy z odbiorem tej folii.
Pani Cmiel powiedzia艂a, i偶 by膰 mo偶e chodzi o przypadki, gdy folia by艂a bardzo zabrudzona np. gnojowic膮 - takiej folii pracownik ma prawo nie odebra膰 i nie jest to ju偶 surowiec wt贸rny, folia powinna by膰 w miar臋 mo偶liwo艣ci oczyszczona.
Pan Wies艂aw 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e by艂 przypadek, gdy nie odebrano folii oczyszczonej, kt贸ra by艂a przygotowana do odbioru obok drogi.
Pani Cmiel powiedzia艂a, 偶e mog艂o zdarzy膰 si臋 tak, i偶 ta folia by艂a wystawiona ju偶 po przeje藕dzie samochodu 艣mieciarki ale nie jest oczywi艣cie wykluczone, i偶 by艂a to wina pracownika, dlatego bardzo prosi, aby wszelkie zauwa偶one nieprawid艂owo艣ci zg艂asza膰 na bie偶膮co do firmy bowiem tylko wtedy mo偶na te sprawy wyja艣ni膰. Gdy s膮 one zg艂aszane po d艂u偶szym czasie od wyst膮pienia wyja艣nienie zazwyczaj nie jest mo偶liwe.
Je艣li chodzi o spos贸b p艂atno艣ci to by艂oby mo偶liwe uiszczanie op艂at od razu przy odbiorze odpad贸w u kierowcy lub przelewem na konto. Odbi贸r odpad贸w niebezpiecznych np. zu偶ytych urz膮dze艅 elektrycznych zazwyczaj odbywa si臋 tak, i偶 w wyznaczonych terminach jest przywieziony pojemnik, do kt贸rego ka偶dy mo偶e takie rzeczy sk艂ada膰.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e by艂oby dobrze, aby w tej op艂acie rycza艂towej 10z艂, kt贸r膮 p. Cmiel wst臋pnie zaproponowa艂a by艂y opr贸cz jednego czarnego worka tak偶e 3 worki z surowcami wt贸rnymi.
Pani Cmiel powiedzia艂a, 偶e my艣li, i偶 jej firma mog艂aby si臋 na co艣 takiego zgodzi膰.
Pan Kazimierz Seku艂a powiedzia艂, 偶e nie jest w porz膮dku, i偶 op艂at臋 trzeba by艂oby wnosi膰 nawet w przypadku nie wystawienia 偶adnego worka.
Pan Andrzej Jarz臋bski powiedzia艂, 偶e wg. ustawy na ka偶dym w艂a艣cicielu nieruchomo艣ci spoczywa obowi膮zek podpisania umowy na odbi贸r odpad贸w. Gdy kto艣 tego nie zrobi to gmina b臋dzie o tym wiedzia艂a, bo dostanie od firmy wykaz i b臋dzie przymusza艂a do podpisania takiej umowy, co b臋dzie si臋 wtedy wi膮za艂o z dodatkowymi kosztami dla takiego mieszka艅ca.]
Pani mecenas powiedzia艂, 偶e z przepis贸w ustawy wynika, i偶 ka偶dy w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci ma obowi膮zek usuni臋cia z tej nieruchomo艣ci 艣mieci i ma obowi膮zek udokumentowania tego W贸jtowi.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e op艂ata abonamentowa wnoszona przez mieszka艅ca jest tak jakby za to, ze firma jest zawsze gotowa 艣wiadczy膰 us艂ugi, firma za ten abonament ma obowi膮zek zawsze dojecha膰 do mieszka艅ca i sprawdzi膰, czy wystawi艂 do odbioru jakie艣 odpady a w przypadku je艣li wystawi艂 ma obowi膮zek odebrania ich. Jest to normalny spos贸b p艂atno艣ci podobny jak w przypadku innych bran偶 np. dostawy energii elektrycznej lub dostawy us艂ug telekomunikacyjnych - tam te偶 p艂aci si臋 abonament nawet wtedy gdy si臋 w okresie abonamentowym z tych us艂ug nie skorzysta.
Na zako艅czenie p. Cmiel powiedzia艂a, i偶 ma 艣wiadomo艣膰, 偶e pisma z gminy z pro艣b膮 o przedstawienie oferty otrzyma艂o wiele firm dlatego nie wiadomo, czy jaka艣 firma nie przebije oferty "Eko Lidera" natomiast chcia艂aby oczywi艣cie, aby oferta jej firmy okaza艂a si臋 najbardziej atrakcyjna.
Pan Wies艂aw 艢wi膮tek zapyta艂 czy cena za odbi贸r worka czarnego /z odpadami komunalnymi/ jest ni偶sza dla mieszka艅c贸w gmin, w kt贸rych s膮 wysypiska odpad贸w ?
Pani Cmiel poinformowa艂a, 偶e ceny dla tych gmin s膮 ni偶sze - np. dla Gminy Latowicz.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e forma p艂atno艣ci jak膮 jest op艂ata abonamentowa jest korzystna jak te偶 wliczenie w ni膮 trzech work贸w "kolorowych" bowiem powoduje to, i偶 nie op艂aca si臋 "ukrywa膰" odpad贸w i np. pozbywa膰 ich w niedozwolony spos贸b. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e je艣li dobrze zrozumia艂 wol臋 radnych wyra偶an膮 na posiedzeniach komisji to jest ona taka, aby zawrze膰 na razie umow臋 z firm膮 "Eko Lider" do ko艅ca roku 2009 - najlepiej na takich samych zasadach jak obecnie tj. 5ty艣 z艂 miesi臋cznie a w listopadzie 2008 r. zrobi膰 zebrania wiejskie na kt贸rych trzeba b臋dzie poinformowa膰 mieszka艅c贸w o zamiarze wprowadzenia z pocz膮tkiem roku 2009 odp艂atno艣ci za wyw贸z odpad贸w i wyja艣ni膰 zasady na jakich b臋dzie si臋 to odbywa艂o.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂, czy radni zgadzaj膮 si臋 bez g艂osowania, aby podj膮膰 dzia艂ania zgodne z tym co powiedzia艂 p. W贸jt na co z sali odezwa艂o si臋 kilka g艂os贸w potwierdzaj膮cych - nie by艂o g艂os贸w negatywnych.
Poniewa偶 nie zg艂oszono pyta艅 przyst膮piono do realizacji kolejnego punktu porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Zapyta艅 ani interpelacji nie zg艂oszono.

4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU ODNOWY MIEJSCOWO艢CI LATOWICZ NA LATA 2008 - 2014

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Tadeusz Nowicki - insp. ds. inwestycji. Poinformowa艂, 偶e propozycja podj臋cia uchwa艂y ma zwi膮zek z Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich /PROW/, kt贸ry jest aktualnie realizowany na terenie Polski. Jednym z wymaganych za艂膮cznik贸w do wniosku sk艂adanego w przypadku ubiegania si臋 o dofinansowanie z PROW jest w艂a艣nie tzw. Plan Odnowy Miejscowo艣ci. Jest to dokument, kt贸ry powinien by膰 opracowany przez mieszka艅c贸w danej miejscowo艣ci i z kt贸rego wynika膰 powinno co ci mieszka艅cy zamierzaj膮, co chcieliby w swojej miejscowo艣ci zrobi膰. Plan Odnowy Miejscowo艣ci jest uchwalany przez zebranie wiejskie a nast臋pnie zatwierdzany przez Rad臋 Gminy. Plan Odnowy Miejscowo艣ci Latowicz zosta艂 uchwalony przez zebranie wiejskie mieszka艅c贸w Latowicza. Po zatwierdzaniu Planu przez Rad臋 Gminy b臋dzie mo偶na ubiega膰 si臋 o dofinansowanie zawartych w nim projekt贸w ze 艣rodk贸w PROW. Dofinansowanie mo偶e wynie艣膰 do 75% koszt贸w kwalifikowanych. Latowicz jest pierwsz膮 miejscowo艣ci膮 w gminie, kt贸ra ma Plan Odnowy Miejscowo艣ci natomiast plan taki mo偶e mie膰 ka偶da miejscowo艣膰. Je艣li mieszka艅cy innych miejscowo艣ci b臋d膮 chcieli u siebie realizowa膰 jakie艣 projekty, kt贸re nie b臋d膮 mia艂y charakteru komercyjnego np. dotycz膮ce poprawy estetyki miejscowo艣ci poprzez np. wyremontowanie remiz, plac贸w, wykonanie plac贸w zabaw dla dzieci itp. to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wpisywa膰 to w Plany Rozwoju Miejscowo艣ci uchwalane zgodnie z przedstawion膮 procedur膮. PROW jest rozpisany na lata 2008 - 2014. W ci膮gu jednego naboru wniosk贸w o dofinansowanie jeden podmiot np. gmina mo偶e z艂o偶y膰 jeden wniosek, kt贸ry mo偶e jednak zawiera膰 kilka zada艅. Nabor贸w b臋dzie prawdopodobnie jeszcze siedem. Gmina musi zabezpieczy膰 w bud偶ecie 100% wnioskowanej kwoty dofinansowania. Ka偶da miejscowo艣膰 mo偶e otrzyma膰 maksymalnie 500ty艣. z艂 dofinansowania.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e teraz jest czas na to, aby inicjatywa wysz艂a "od do艂u". Gdy b臋d膮 zebrania wiejskie, to b臋dzie trzeba umie艣ci膰 w porz膮dku obrad punkt m贸wi膮cy o uchwaleniu Planu Odnowy Miejscowo艣ci. Do tego czasu nale偶y przygotowa膰 projekty uchwa艂, zastanowi膰 si臋, co w danej wsi chcia艂oby si臋 zrobi膰. Nie wszystkie inwestycje mo偶na w ramach PROW robi膰 - nie mo偶na np. wykonywa膰 dr贸g ale mo偶na np. wykonywa膰 chodniki lub np. remontowa膰 elewacje na budynkach remiz OSP i utwardza膰 place przy remizach. Po uchwaleniu Plan贸w przez zebrania wiejskie zostan膮 one zebrane i poddane pod obrady Rady Gminy. Zadaniem Rady Gminy b臋dzie analiza Plan贸w i wyb贸r w艣r贸d nich tych, kt贸re zostan膮 z艂o偶one w ramach wniosk贸w o dofinansowanie ze 艣rodk贸w PROW. Pan W贸jt zaznaczy艂, i偶 na pewno nie b臋dzie mo偶liwe wykonanie wszystkich Plan贸w. Niedobre jest to, 偶e gmina musi zabezpiecza膰 w bud偶ecie 100% wnioskowanej kwoty do refundacji a przecie偶 nigdy nie b臋dzie wiadomo, czy wniosek o dofinansowanie b臋dzie pozytywnie rozpatrzony dlatego, aby nie zabezpiecza膰 w bud偶ecie niepotrzebnie du偶ych sum pieni臋dzy, aby nie doprowadza膰 do du偶ego zad艂u偶enia gminy na co nie mo偶na sobie pozwoli膰 by艂oby zasadne wybieranie zada艅 niewielkich ale istotnych dla poprawy estetyki wsi - np. utwardzenie placu przed remiz膮 OSP lub wykonanie elewacji na remizie czy te偶 wymiana okien. W贸jt powiedzia艂, 偶e ma nadziej臋, i偶 kilka takich zada艅 uda si臋 zrealizowa膰. Pan W贸jt wyja艣ni艂, i偶 na pocz膮tku sporz膮dzony zosta艂 Plan Odnowy Miejscowo艣ci Latowicz bowiem Latowicz jest siedzib膮 gminy, jest miejscem gdzie jest Urz膮d Gminy i je艣li chodzi o poprawienie estetyki miejscowo艣ci gminnej to na W贸jcie spoczywa tu odpowiedzialno艣膰 mo偶e nawet bardziej ni偶 na mieszka艅cach i nie spos贸b nie zacz膮膰 realizacji plan贸w odnowy wsi z pomini臋ciem Latowicza. W bie偶膮cym roku zostanie przeprowadzona przebudowa drogi 802 na odcinku przez Latowicz, poprawi si臋 dzi臋ki temu estetyka a do w艂adz gminy nale偶y, aby poprawi膰 t膮 estetyk臋 w Latowiczu tak偶e poza drog膮 802.
Pan Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady, poprosi艂 aby p. Tadeusz Nowicki przedstawi艂 jakie przedsi臋wzi臋cia s膮 planowane do realizacji w ramach Planu Odnowy Miejscowo艣ci Latowicz.
Pan Nowicki poinformowa艂, i偶 w Planie wpisanych jest 6 zada艅. S膮 to:
1) Odnowienie chodnik贸w i budowa parkingu przed budynkiem Urz臋du Gminy - przy ul. Rynek.
2) Odnowienie chodnik贸w i parkingu przy ul. Rynek przy Zespole Szk贸艂 - odcinek ul. Rynek przy dawnym budynku przedszkola.
3) Przebudowa klomb贸w na parkingu przed ko艣cio艂em tzn. usuni臋cie du偶ych krzew贸w zas艂aniaj膮cych widok i zmniejszenie powierzchni klomb贸w.
4) Rozbudowa gara偶u OSP w Latowiczu.
5) Modernizacja budynku apteki i budynku mieszkalnego przy O艣rodku Zdrowia.
6) Budowa og贸lnodost臋pnego placu zabaw dla dzieci.
Pan radny Marek Skrzycki zapyta艂, czy do tego Planu nie mo偶na by艂oby w艂膮czy膰 budowy elektrowni wodnej na rzece 艢wider.
Pan Nowicki wyja艣ni艂, 偶e nie, bowiem by艂oby to ju偶 przedsi臋wzi臋cie komercyjne a tego w ramach PROW robi膰 nie wolno.
Pan Ryszard Podobas - so艂tys ze Stawku zapyta艂, czy z pieni臋dzy pochodz膮cych z PROW mo偶na kupi膰 ew. dzia艂k臋 na cele spo艂eczne ?
Pan Nowicki powiedzia艂, 偶e mo偶na kupi膰 dzia艂k臋 na cel kulturalny np. na 艣wietlic臋.
Przewodnicz膮cy Rady zaproponowa艂 w艂膮czenie do Planu modernizacj臋 budynku gminnego, w kt贸rym obecnie mieszcz膮 si臋 biura GS, bowiem wiadomo ju偶, 偶e GS ten budynek wkr贸tce opu艣ci a gmina b臋dzie musia艂a si臋 nim w jaki艣 spos贸b zaj膮膰.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e jest to bardzo wa偶ne, bowiem wprawdzie ta lista zada艅 mo偶e by膰 traktowana jako "lista pobo偶nych 偶ycze艅" i w pewnym sensie, w pewnym zakresie tak膮 jest bowiem nie wiadomo co uda si臋 osi膮gn膮膰 ale budynek po biurze GS warto tam wpisa膰 偶eby w przysz艂o艣ci nie by艂o problemu, 偶e nie ma go na li艣cie i dlatego nie mo偶na na jego remont ubiega膰 si臋 o 艣rodki z PROW.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e nie jest przeciwny wpisaniu tego do Planu Odnowy ale obawia si臋, 偶e je艣li wpisanych zostanie tam zbyt du偶o zada艅 to mog膮 by膰 problemy spowodowane brakiem 艣rodk贸w na te cele, bowiem potencjalnie mo偶na dosta膰 jak m贸wi艂 p. Nowicki refundacj臋 w wysoko艣ci maksymalnie tylko 500ty艣.z艂 a remont takiego budynku to na pewno b臋dzie nie mniej jak ok. 800ty艣.z艂. Ponadto nale偶y zastanowi膰 si臋 w jakim stanie jest ten obiekt, poniewa偶 bywa tak, 偶e rozs膮dniej i taniej jest czasami rozebra膰 budynek i postawi膰 nowy ni偶 remontowa膰 stary.
Poniewa偶 nie by艂o wi臋cej uwag ani pytan Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie kwesti臋 wpisania do Planu Odnowy Miejscowo艣ci Latowicz modernizacji budynku po biurach GS.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie opowiedzia艂a si臋 za wpisaniem powy偶szego zadania do Planu Odnowy.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Latowicz na lata 2008 - 2014.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie jw. - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEJ STRATEGII ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W SPO艁ECZNYCH GMINY LATOWICZ NA LATA 2008 - 2013

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Hanna Aksamitowska - Kierownik GOPS. Poinformowa艂a, 偶e konieczno艣膰 opracowania Gminnej Strategii wynika z przepis贸w ustawy o pomocy spo艂ecznej. Jest to obowi膮zkowe. Gminna Strategia jest niezb臋dna w przypadku ubiegania si臋 o dofinansowanie ze 艣rodk贸w UE. Mo偶na ubiega膰 si臋 o 艣rodki np. na stworzenie i funkcjonowanie tzw. grup os贸b trwale pozostaj膮cych bez pracy lub grup os贸b wykluczonych spo艂ecznie ale obecnie GOPS nie dysponuje odpowiednim lokalem, w kt贸rym takie grupy mog艂yby dzia艂a膰. Jednocze艣nie z GSRPS zosta艂; opracowany System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin膮 Gminy Latowicz. W tym przypadku chodzi o wsp贸艂prac臋 ze szko艂ami. Pani Kierownik powiedzia艂a, 偶e opracowuj膮c ten dokument i w艂膮czaj膮c go do GSRPS kierowa艂a si臋 tym, i偶 mo偶e uda si臋 w ko艅cu, by膰 mo偶e na razie chocia偶 w jednej ze szk贸艂 na terenie gminy stworzy膰 艢wietlic臋 Socjoterapeutyczn膮 "z prawdziwego zdarzenia" tzn. z zatrudnionymi wykwalifikowanymi pracownikami, specjalistami - na taki cel s膮 potencjalnie do uzyskania 艣rodki unijne. Nast臋pnie p. Kierownik przedstawi艂a g艂贸wne cele GSRPS. S膮 to:
1) Rozw贸j kapita艂u ludzkiego i spo艂ecznego w 艣rodowisku lokalnym; w tym diagnozowanie potrzeb i problem贸w, profesjonalizacja s艂u偶b, integracja, wsp贸艂praca z jednostkami z zewn膮trz.
2) Wspieranie rodzin b臋d膮cych w kryzysie ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem potrzeb dzieci i m艂odzie偶y.
3) Redukowanie zjawiska ub贸stwa i wykluczenia spo艂ecznego.
4) Budowa zintegrowanego systemu wsparcia os贸b starszych i niepe艂nosprawnych.
5) Rozw贸j zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w uzale偶nie艅.
Poniewa偶 nie zg艂oszono pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie. Rada gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UTWORZENIA SYSTEMU PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZIN膭 GMINY LATOWICZ NA LATA 2008 - 2013

Poniewa偶 projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Hanna Aksamitowska - Kierownik GOPS ju偶 w poprzednim punkcie porz膮dku obrad, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod glosowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA PLANU SIECI ORAZ GRANIC OBWOD脫W PUBLICZNYCH SZK脫艁 PODSTAWOWYCH I GIMNAZJ脫W PROWADZONYCH PRZEZ GMIN臉 LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Wies艂awa Proczka - insp. ds. o艣wiaty. Poinformowa艂a, 偶e podj臋cie uchwa艂y jest konieczne na skutek likwidacji Szko艂y Filialnej w Redzy艅skim.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pytan i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA SIECI PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIA艁脫W PRZEDSZKOLNYCH W SZKO艁ACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMIN臉 LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Wies艂awa Proczka - insp. ds. o艣wiaty. Poinformowa艂a, 偶e podj臋cie proponowanej uchwa艂y, podobnie jak poprzedniej, jest konieczne na skutek likwidacji Szko艂y Filialnej w Redzy艅skim.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pytan i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY UCHWA艁Y NR XVIII/97/08 RADY GMINY LATOWICZ Z DNIA 22 KWIETNIA 2008 R. W SPRAWIE USTALENIA NAJNI呕SZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ORAZ UZGODNIENIA USTALENIA WARTO艢CI JEDNEGO PUNKTU W Z艁OTYCH DLA PRACOWNIK脫W GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Powiedzia艂a, 偶e proponowana jest zmiana uchwa艂y poniewa偶 w poprzedniej uchwale pope艂niono b艂膮d - jako dane wyj艣ciowe do wylicze艅 przyj臋to place zasadnicze wraz z dodatkami za wys艂ug臋 lat oraz dodatkami funkcyjnymi co jest nieprawid艂owe.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e na poprzedniej sesji g艂osowali radni za podwy偶kami 6% a p. radny Stanis艂aw Parol proponowa艂 10% i p. W贸jt powiedzia艂 wtedy, 偶e do tych 10% "odniesiemy si臋 na kolejnej sesji" czyli jak gdyby chodzi艂o o 4% podniesienia. Pan radny powiedzia艂, 偶e jest to raptem par臋 groszy - pracownik dostanie 100z艂 wi臋cej lub 100z艂 mniej. Je艣li dostanie 100z艂 wi臋cej to b臋dzie lepiej pracowa艂, b臋dzie zadowolony a Rada b臋dzie wiarygodna, bo na poprzedniej sesji podj臋艂a na wniosek W贸jta okre艣lon膮 uchwa艂臋 i chyba si臋 nie pomyli艂a. Nale偶y utrzyma膰 t膮 podj臋t膮 uchwa艂臋.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e p. radny Parol poruszy艂 pewien problem i w zwi膮zku z tym prosi艂by aby p. Skarbnik wyja艣ni艂a dlaczego proponuje si臋 zmian臋 tej uchwa艂y.
Pani Skarbnik poinformowa艂a, 偶e tak jak m贸wi艂a w uchwale zrobiono b艂膮d i wg, tej uchwa艂y podwy偶ki by艂yby nie o te 10% o kt贸rych m贸wi艂 p. Parol ale o 40%. Pani Skarbnik powiedzia艂, 偶e GOPS przygotowuj膮c dane do uchwa艂y zrobi艂 b艂膮d poniewa偶 powinni wzi膮膰 pod uwag臋 tylko wynagrodzenie zasadnicze bez dodatk贸w.
Przewodnicz膮cy zapyta艂 o opini臋 w tej sprawie p. Aliny Sarackiej - radcy prawnego Urz臋du Gminy.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e z punktu widzenia formalnego uchwa艂a jest napisana w艂a艣ciwie natomiast problem polega na tym, i偶 do przeliczenia wzi臋to nie zasadnicze wynagrodzenie lecz wynagrodzenie zasadnicze z dodatkami co podnios艂o wynagrodzenie i okaza艂o si臋, 偶e w GOPS podwy偶ki by艂yby na poziomie 40% a gdzie indziej 10% - zosta艂 pope艂niony b艂膮d w zwi膮zku z czym by艂oby chyba zasadne, 偶eby ten b艂膮d wyprostowa膰.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e uwa偶a, i偶 Rada nie pomyli艂a si臋 podejmuj膮c na poprzedniej sesji uchwa艂臋 o tych 6%. Rada nie musi zna膰 si臋 na szczeg贸艂ach dotycz膮cych tych przelicze艅, o kt贸rych m贸wi艂a p. Skarbnik. Pan Parol doda艂, i偶 zasadniczym tematem by艂o podniesienie o te 10% przy czym to kilku radnych si臋 upiera艂o, m.in. i on tak偶e.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e tutaj chodzi o to, i偶 wysz艂o tak, 偶e w jednym Urz臋dzie Gminy jedni pracownicy maj膮 naliczane podwy偶ki przy przyj臋ciu jako kwoty wyj艣ciowej wynagrodzenia zasadniczego a inni maj膮 naliczane przy wyj艣ciu od zasadniczego z dodatkami.
Pan radny Parol powiedzia艂, 偶e on uwa偶a, i偶 podwy偶ki zostan膮 naliczone tak, 偶eby by艂o prawid艂owo.
Pani mecenas powiedzia艂, 偶e chodzi w艂a艣nie o to, 偶e w oparciu o t膮 podj臋t膮 uchwa艂臋 nie b臋dzie mo偶na da膰 tych podwy偶ek w wysoko艣ci 10%. To nie Rada pope艂ni艂a b艂膮d lecz niechc膮cy Radzie zosta艂y przedstawione niew艂a艣ciwe dane. Wyliczenia zosta艂y zrobione nie od zasadniczego wynagrodzenia lecz od zasadniczego z dodatkami, ze wszystkimi pochodnymi. Je艣li si臋 to w obecnej formie zostawi to b臋dzie z tym problem.
Pan W贸jt zapyta艂 kto przygotowywa艂 tamten b艂臋dny projekt uchwa艂y ?
Pani Skarbnik powiedzia艂a, 偶e b艂臋dne dane do uchwa艂y zosta艂y podane przez GOPS.
Pan W贸jt poinformowa艂, 偶e w takim razie dane te pochodzi艂y od p. Kierownik GOPS. W贸jt stwierdzi艂, 偶e ka偶dy ma prawo si臋 pomyli膰 ale teraz trzeba zada膰 sobie pytanie jaka by艂a intencja Rady w momencie podejmowania tej b艂臋dnej uchwa艂y. Czy intencj膮 Rady by艂o, aby doprowadzi膰 do sytuacji, 偶e pracownicy GOPS dostan膮 podwy偶ki nie 10% lecz 40% czy intencj膮 Rady by艂o, aby pracownicy GOPS zarabiali wi臋cej od pracownik贸w Urz臋du Gminy o 30%. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e on nie widzi powodu dla kt贸rego zarobki pracownika GOPS mia艂yby odbiega膰 od zarobk贸w analogicznego pracownika UG z podobnym sta偶em itd.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pytan i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, przy 10 g艂osach "za", 1 "przeciw" oraz 2 "wstrzymuj膮cych" podj臋艂a uchwa艂臋 - w za艂膮czeniu do protoko艂u.

10
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA W脫JTA GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, 偶e obecnie wynagrodzenie W贸jta wynosi 6ty艣.867z艂 ale trzeba dokona膰 od pierwszego stycznia 2008 r. dokona膰 podwy偶ki co najmniej do okre艣lonego przepisami wynagrodzenia minimalnego, bowiem zmieni艂y si臋 tabele wynagrodze艅 i W贸jta wynagrodzenie obecne jest mniejsze ni偶 najni偶sze przewidziane w jego przypadku przepisami prawa. W贸jt mia艂 dotychczas wynagrodzenie zasadnicze 4ty艣.z艂 a po podwy偶ce musi mie膰 co najmniej 4ty艣.200z艂 natomiast mo偶e mie膰 maksymalnie 5ty艣.900z艂, dodatek funkcyjny by艂 1283z艂 a musi mie膰 co najmniej 1500z艂 - maksymalnie 1900z艂, dodatek specjalny wynosi艂 1051z艂 a musi wynosi膰 minimum 1140z艂, dodatek za wieloletni膮 prac臋 by艂 w kwocie 560z艂 a musi by膰 co najmniej 588z艂. Po podwy偶ce do koniecznego minimum wynagrodzenie 艂膮cznie wynosi艂oby 7428z艂 brutto czyli o 561z艂 brutto wi臋cej jak dotychczas.
Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e podczas posiedze艅 dw贸ch komisji tzn. Komisji Rewizyjnej i Komisji Bud偶etowej pad艂 wniosek, aby podnie艣膰 wynagrodzenie W贸jta o 1000z艂 brutto. W takim przypadku wynagrodzenie zasadnicze wynosi艂oby 4525z艂 co stanowi o 325z艂 wi臋cej w stosunku do koniecznego minimum. Je艣li chodzi o dodatki to by艂yby one nast臋puj膮ce:
- funkcyjny : 1500z艂
- specjalny : 1205z艂
- wys艂uga lat : 633z艂
Pan radny Stanis艂aw Kowalski zapyta艂, czy s膮 zabezpieczone 艣rodki na tak膮 podwy偶k臋 o jakiej m贸wi p. Przewodnicz膮cy, bo je艣li nie to lepiej na razie podnie艣膰 do koniecznego minimum a w bud偶ecie na rok 2009 zabezpieczy膰 艣rodki na wi臋ksz膮 podwy偶k臋, poniewa偶, cyt: "tak psujemy ten bud偶et - tym zabieramy, tym dajemy".
Pani Skarbnik powiedzia艂a, 偶e w zmianach w bud偶ecie /w projekcie uchwa艂y/ jest zaplanowane zwi臋kszenie wydatk贸w na ten cel.
Pan radny Stanis艂aw Parol zapyta艂 z jakich 艣rodk贸w b臋d膮 te pieni膮dze na podwy偶k臋 ?
Pani Skarbnik powiedzia艂, 偶e "tak og贸lnie" jest to zapisane w projekcie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie. Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pytan i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, 11 g艂osami "za" przy 2 "wstrzymuj膮cych" podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

11
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2008

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Przedstawi艂a projekt zmian w bud偶ecie w formie jn.
Wprowadza si臋 do zada艅 inwestycyjnych w za艂膮czniku Nr 3 do Uchwa艂y Nr XV/76/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2008 - "Zadania inwestycyjne w 2008 r. i limity wydatk贸w na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010" nast臋puj膮ce zmiany:
1. W poz.3 za艂膮cznika: "Modernizacja sieci wodoci膮gowej w miejscowo艣ci
Latowicz":
- zmniejsza si臋 kol. 6 o kwot臋 - 90.000,00
- zmniejsza si臋 kol. 7 o kwot臋 - 90.000,00
- zwi臋ksza si臋 kol. 8 o kwot臋 - 10.000,00
- zmniejsza si臋 kol. 9 o kwot臋 - 100.000,00
2. W poz.11 za艂膮cznika: "Wykonanie przebudowy drogi gminnej Oleksiaka-
Strachomin na odcinku 1850 mb od km 0+000 do km 1+850
wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu
stabilizowanego cementem - II etap":
- zwi臋ksza si臋 kol. 6 o kwot臋 - 6.627,00
- zwi臋ksza si臋 kol. 7 o kwot臋 - 6.627,00
- zwi臋ksza si臋 kol. 8 o kwot臋 - 46.627,00
- zmniejsza si臋 kol. 10 o kwot臋 - 40.000,00
3. W poz.13 za艂膮cznika: Wykonanie "Przebudowy dr贸g gminnych w
miejscowo艣ci Stawek na odcinku 785 mb wykonywanej systemem
gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem - I etap":
- zwi臋ksza si臋 kol. 8 o kwot臋 - 25.000,00
- zmniejsza si臋 kol. 10 o kwot臋 - 25.000,00
4. W poz. 8 za艂膮cznika "Przebudowa sieci dr贸g gminnych na Nowym
Osiedlu w miejscowo艣ci Latowicz - Wymy艣le - I etap":
- zwi臋ksza si臋 kol. 6 o kwot臋 - 15.000,00
- zwi臋ksza si臋 kol. 7 o kwot臋 - 15.000,00
- zwi臋ksza si臋 kol. 8 o kwot臋 - 15.000,00
5. W poz.14 za艂膮cznika: "Projekty przebudowy: 1.Gminnego O艣rodka Zdrowia
w Latowiczu 2. Wiejskiego O艣rodka zdrowia w Wielgolesie ":
- zwi臋ksza si臋 kol. 6 o kwot臋 - 10.000,00
- zwi臋ksza si臋 kol. 7 o kwot臋 - 10.000,00
- zwi臋ksza si臋 kol. 8 o kwot臋 - 10.000,00
6. W poz.15 za艂膮cznika: "Termomodernizacja budynk贸w o艣rodka zdrowia w
Latowiczu i o艣rodka zdrowia w Wielgolesie oraz roboty remontowe
zewn臋trzne i roboty remontowe wewn臋trzne":
- zwi臋ksza si臋 kol. 6 o kwot臋 - 2.501,00
- zwi臋ksza si臋 kol. 7 o kwot臋 - 2.501,00
- zwi臋ksza si臋 kol. 8 o kwot臋 - 2.501,00
7. W poz.18 za艂膮cznika: "Budowa I etapu przyzagrodowych oczyszczalni 艣ciek贸w na terenie gminy Latowicz- 150 szt":
- zwi臋ksza si臋 kol. 6 o kwot臋 - 7.500,00
- zwi臋ksza si臋 kol. 7 o kwot臋 - 7.500,00
- zwi臋ksza si臋 kol. 8 o kwot臋 - 7.500,00
8. W poz. 19 za艂膮cznika "Projekty zamienne sieci kanalizacyjnej w
miejscowo艣ci Latowicz i w miejscowo艣ci Wielgolas:
- zwi臋ksza si臋 kol. 6 o kwot臋 - 40.000,00
- zwi臋ksza si臋 kol. 7 o kwot臋 - 40.000,00
- zwi臋ksza si臋 kol. 8 o kwot臋 - 40.000,00
9. Wprowadza si臋 poz.31 za艂膮cznika : "Wykonanie projekt贸w z uzgodnieniami
na o艣wietlenie uliczne w miejscowo艣ciach: Budy Wielgoleskie, D臋be Ma艂e,
D膮br贸wka".
- zwi臋ksza si臋 kol. 6 o kwot臋 - 6.600,00
- zwi臋ksza si臋 kol. 7 o kwot臋 - 6.600,00
- zwi臋ksza si臋 kol. 8 o kwot臋 - 6.600,00
10. W poz. 22 za艂膮cznika "Projekt uzbrojenia dzia艂ek budowlanych w m.
Latowicz-Wymy艣le - kanalizacja, wodoci膮g wraz z niezb臋dnymi
podk艂adami geodezyjnymi":
- zwi臋ksza si臋 kol. 6 o kwot臋 - 56.000,00
- zwi臋ksza si臋 kol. 7 o kwot臋 - 56.000,00
- zwi臋ksza si臋 kol. 8 o kwot臋 - 56.000,00
11.Wykre艣la si臋 poz.29 za艂膮cznika :"Budowa bie偶ni na boisku sportowym w
Latowiczu:
- zmniejsza si臋 kol. 6 o kwot臋 - 100.000,00
- zmniejsza si臋 kol. 7 o kwot臋 - 100.000,00
- zmniejsza si臋 kol. 8 o kwot臋 - 50.000,00
- zmniejsza si臋 kol. 10 o kwot臋 - 50.000,00
12. Wprowadza si臋 poz.32 za艂膮cznika: "Budowa ogrodzenia wok贸艂 gminnego
kompleksu sportowego w Latowiczu" :
- zwi臋ksza si臋 kol. 6 o kwot臋 - 100.000,00
- zwi臋ksza si臋 kol. 7 o kwot臋 - 100.000,00
- zwi臋ksza si臋 kol. 8 o kwot臋 - 50.000,00
- zwi臋ksza si臋 kol. 10 o kwot臋 - 50.000,00
zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa艂y.
Za艂膮cznik 3 do Uchwa艂y Nr XV/76/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2008- "Zadania inwestycyjne w 2008 r. i limity wydatk贸w na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010", po zmianach wprowadzonych niniejsz膮
uchwa艂膮, otrzymuje brzmienie stanowi膮ce za艂膮cznik Nr 2 do niniejszej uchwa艂y.

Ulega zmianie za艂膮cznik Nr 4 do uchwa艂y Nr XV/76/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2008- "Przychody i rozchody bud偶etu w 2008 r."
Po stronie przychod贸w zmniejsza si臋:
- 搂 952 - Przychody z zaci膮gni臋tych po偶yczek i kredyt贸w na rynku krajowym:
- po偶yczka z WFO艢i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania
pn: "Modernizacja sieci wodoci膮gowej w miejscowo艣ci Latowicz" -
100.000,00 z艂,
Po stronie rozchod贸w zmniejsza si臋:
-搂 992 - sp艂ata otrzymanych krajowych po偶yczek i kredyt贸w:
- kredyt zaci膮gni臋ty w BS Mi艅sk Maz.- 100.000,00 z艂
Za艂膮cznik - Przychody i rozchody bud偶etu w 2008 r. po zmianach stanowi Za艂膮cznik nr 3 do niniejszej uchwa艂y.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pytan i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


12
INFORMACJA Z DZIA艁ALO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e w okresie mi臋dzy sesjami pe艂ni艂 dy偶ury w Urz臋dzie Gminy oraz uczestniczy艂 w posiedzeniach Sta艂ych Komisji Rady Gminy.

Po punkcie nr 12 sesj臋 opu艣cili /zwalniaj膮c si臋 u Przewodnicz膮cego/ p. radny Marek Skrzycki oraz p. Radny Tadeusz Szczepa艅czyk.

13
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNOSCI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta.
Budowa dr贸g.
1) Realizowana jest przebudowa dr贸g osiedlowych na Wymy艣lu w Latowiczu. Po艂o偶ono tam jako podbudow臋 t艂ucze艅, kt贸ry b臋dzie profilowany. Po艂o偶ono tak偶e tzw. obrze偶a, kolektory 艣ciekowe. Na ten cel /1 etap/gmina uzyska艂a dotacj臋 w wysoko艣ci 200ty艣.z艂 jeszcze w roku 2007. Na t艂ucze艅 b臋dzie po艂o偶ona b臋d膮 po艂o偶one dwie warstwy masy bitumicznej ka偶da o grubo艣ci 4cm - na to gmina tak偶e otrzyma艂a dotacj臋 w wysoko艣ci 200ty艣.z艂. Reasumuj膮c realizowane jest zadanie, kt贸re kosztuje ponad 650ty艣.z艂 a warto艣膰 dotacji z Urz臋du Marsza艂kowskiego jest tu na poziomie 400ty艣.z艂 czyli konstrukcja finansowa jest bardzo korzystna. Inwestycje do dofinansowania z wewn膮trz trzeba wybiera膰 tak, aby uzyska膰 maksymaln膮 wysoko艣膰 dotacji. Dlatego np. wniosek o dofinansowanie w ramach FOGR nie zosta艂 z艂o偶ony na drog臋 w Stawku tylko na drog臋 w Oleksiance, bowiem na drog臋 w Stawku mo偶na by艂o otrzyma膰 25ty艣.z艂 a na drog臋 w Oleksiance otrzyma艂a gmina 50ty艣.z艂. Gdyby natomiast droga w Oleksiance by艂a finansowana ze 藕r贸d艂a, z kt贸rego finansowane s膮 drogi na Wymy艣lu to gmina uzyska艂aby ok.50ty艣 z艂 a nie taka jak ma to miejsce obecnie - dwa razy po 200ty艣.z艂. Drogi na Wymys艂u powinny by膰 zrobione do ko艅ca lipca. Nast臋pnie realizowana b臋dzie droga gminna Oleksianka - Strachomin. W ramach pierwszego etapu ma by膰 wykonana z udzia艂em mieszka艅c贸w podbudowa tj. stabilizacja gruntu cementem. Odby艂 si臋 przetarg na dostaw臋 cementu dla wykonania tej podbudowy - cena to 427z艂 brutto za ton臋. To zadanie b臋dzie wykonywane we wrze艣niu. Nast臋pnie robiona b臋dzie droga we wsi Stawek. Tu tak偶e trzeba b臋dzie zorganizowa膰 przetarg na dostaw臋 cementu. Kolejn膮 planowan膮 do realizacji drog膮 jest droga powiatowa Kamionka - Latowicz a 艣ci艣lej jej odcinek od Kamionki do Kiczek. Tu tak偶e ma by膰 wykonana podbudowa. Aktualna cena 偶wiru kupowanego dla potrzeb podbudowy dr贸g to 27z艂 za m/3.
2) O艣wiata.
- Po raz pierwszy w Gminie Latowicz przyznane zosta艂y stypendia dla najlepszych uczni贸w. Stypendia takie przyznano 23 osobom. Byli w艣r贸d nich uczniowie z ka偶dej szko艂y z terenu gminy. Z
- Mijaj膮 kadencje Dyrektor贸w Zespo艂贸w Szk贸艂 w Latowiczu i w Wielgolesie. Obecnie prawo pozwala na powierzenie sprawowania funkcji dotychczasowym Dyrektorom na kolejne 5 lat bez procedury konkursowej lecz po otrzymaniu pozytywnej opinii w tej sprawie od Rady Pedagogicznej i Rady Rodzic贸w. Takie pozytywne opinie zosta艂y ju偶 wydane i nie ma przeszk贸d, aby z dniem 1 wrze艣nia br. powierzy膰 stanowiska dotychczasowym Dyrektorom obu Zespo艂贸w Szk贸艂.

3) Gospodarka nieruchomo艣ciami.
- Sprzedano 2 dzia艂ki na osiedlu w Latowiczu /Wymy艣le/ w cenie 24ty艣.z艂 i 25ty艣.z艂.
- Sprzedano 2 dzia艂ki w D臋bem Ma艂ym w cenie 11ty艣.800z艂 i 6ty艣.100z艂.
- S膮 trzy przypadki, gdzie zachodzi konieczno艣膰 zakupu dzia艂ek.
W najbli偶szych latach powinny zosta膰 zbudowane kompleksy boisk /po dwa boiska ka偶dy - jedno do pi艂ki no偶nej i jedno do siatk贸wki, koszyk贸wki itp./ w pobli偶u Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu oraz w pobli偶u Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie. Jest na to dofinansowanie. 呕eby taki kompleks boisk zbudowa膰 obok Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu trzeba by艂oby wyburzy膰 istniej膮c膮 remiz臋 OSP. Inaczej nie starczy miejsca. W tym celu nale偶a艂oby zakupi膰 od OSP dzia艂k臋 pod remiz膮 a tak偶e nieco wi臋cej - a偶 do miejsca gdzie zaczyna艂 si臋 zlikwidowany niedawno stra偶acki zbiornik z wod膮. Na to nie nale偶y 偶a艂owa膰 pieni臋dzy bowiem jest to wa偶ny cel strategiczny - cena by艂aby zapewne ok. 35z艂 za m/2. Trzeba dokupi膰 ok. 1000m/2. W Wielgolesie jest miejsce na jedno boisko ale na drugie tak偶e trzeba by艂oby dokupi膰 terenu - 2000m/2 w cenie 10z艂 za 1m/2. Trzecia potrzeba dokupienia gruntu wi膮偶e si臋 z kwesti膮 modernizacji drogi dojazdowej prowadz膮cej do Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie. Droga ta ma w ewidencji szeroko艣膰 5m. S膮 dwie mo偶liwo艣ci. Po pierwsze mo偶na wzi膮膰 od w艂a艣ciciela przylegaj膮cej do drogi dzia艂ki 1m /zadeklarowa艂 si臋, 偶e odda ten metr za darmo/ i na 6m zrobi膰 pieszoci膮g /podbudowa + kostka, z odwodnieniem/. Po drugie mo偶na wykupi膰 grunt /po 35z艂 za m/2 - 艂膮cznie ok. 20ty艣.z艂/ tak, aby szeroko艣膰 drogi wynosi艂a 8m i na takiej szeroko艣ci wykona膰 jezdni臋 5,5m oraz chodnik 1,5m - na odwodnienie zostaje ju偶 ma艂o miejsca.
- by艂a od jednego z podmiot贸w gospodarczych propozycja kupienia dzia艂ki gminnej przylegaj膮cej do dzia艂ki, na kt贸rej jest obecnie budowane boisko pod Redzy艅skim /1,5ha/ lecz radni na posiedzeniach komisji nie wyrazili zgody na sprzeda偶 tej dzia艂ki uznaj膮c i偶 mo偶e si臋 ona jeszcze gminie przyda膰.
4) Inwestycje.
- wyst膮piono do Urz臋du Marsza艂kowskiego, aby dotacj臋 w wysoko艣ci 50ty艣.z艂 przeznaczon膮 pierwotnie na bie偶ni臋 mo偶na by艂o wykorzysta膰 na ogrodzenie terenu boiska, bowiem bie偶nie s膮 w tym roku bardzo drogie a ogrodzenie jest niezb臋dne z uwagi na spodziewane szkody jakie w nawierzchni boiska mog艂aby poczyni膰 zwierzyna.
- trwaj膮 przygotowania do przetargu na budow臋 kanalizacji sanitarnej na ulicy Grundowej w Latowiczu. Jest na to dotacja w wysoko艣ci 100ty艣.z艂.
- nie uda si臋 ju偶 w roku 2008 wybudowa膰 sie膰 wodoci膮gow膮 do Piask贸w, w tym m.in. do istniej膮cego tam du偶ego gospodarstwa szklarniowego na co gmina otrzyma艂a dotacj臋 w wysoko艣ci 250ty艣.z艂 ale dotacja ta nie przepadnie tylko w艂膮czona zostanie do tzw. wydatk贸w niewygasaj膮cych i przejdzie na rok 2009.
- zako艅czy艂a si臋 wymiana starego wodoci膮gu w Latowiczu
- Dyrektor MZDW poinformowa艂, 偶e odby艂 si臋 przetarg na modernizacj臋 odcinka drogi nr 802 przebiegaj膮cego przez Latowicz i zadanie to b臋dzie zrealizowane jeszcze w roku 2008.
- W贸jt podj膮艂 decyzj臋, aby na pocz膮tku przy projektowaniu przyzagrodowych oczyszczalni 艣ciek贸w uwzgl臋dni膰 nie tylko 150 os贸b jakie zapisa艂y si臋 jako pierwsze ale wszystkich kt贸rzy si臋 zapisali i dlatego trzeba b臋dzie wykona膰 nie 150 szt. projekt贸w lecz 174szt. z czym wi膮偶膮 si臋 zmiany w bud偶ecie.
- wykonane i odebrane zosta艂y termomodernizacje budynk贸w o艣rodkach zdrowia
- odebrany zosta艂 III etap kanalizacji lecz nie ma jeszcze pozwolenia na u偶ytkowanie
- trwaj膮 prace zwi膮zane ze zmian膮 dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej w Latowiczu i w Wielgolesie, na odcinku miedzy Latowiczem a Wielgolasem MZDW nie pozwala, aby budowa膰 kolektor w pasie drogi i dlatego trzeba uzyska膰 zgody w艂a艣cicieli dzia艂ek na wykonanie kolektora w dzia艂kach przylegaj膮cych do drogi.
Pani radna Hanna Zawadka powiedzia艂a, 偶e by艂oby zasadne, aby wykupi膰 grunt i zrobi膰 maksymalnie szerok膮 drog臋 do zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie wraz chodnikiem.
W贸jt Gminy zaznaczy艂, i偶 nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋, 偶e przy zakupie tych 2m wcale nie osi膮gnie si臋 szerszej jezdni. Osi膮gnie si臋 tylko miejsce pod chodnik co wp艂ynie niew膮tpliwie na bezpiecze艅stwo pieszych. W贸jt powiedzia艂, 偶e tych spraw dzisiaj nie rozwi膮偶emy natomiast prosi艂by o upowa偶nienie go przez radnych do zaj臋cia si臋 kwesti膮 wykupu tych dzia艂ek pod boiska w Latowiczu i w Wielgolesie.
Wobec powy偶szego Przewodnicz膮cy podda艂 w/w kwestie pod glosowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 11 radnych jednog艂o艣nie upowa偶ni艂a W贸jta do podj臋cia w/w dzia艂a艅.
Pan radny Stanis艂aw Kowalski zauwa偶y艂, 偶e po wykupieniu tych 2m na drog臋 jednak co艣 si臋 osi膮gnie, bo b臋dzie chodnik.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e zgadza si臋 z powy偶szym, mia艂 na my艣li tylko to, 偶e jezdnia nie ulegnie poszerzeniu w por贸wnaniu z wariantem 6m /pieszoci膮g/.


14
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie z艂o偶ono zapyta艅 ani interpelacji.


15
SPRAWY R脫呕NE

W贸jt Gminy poinformowa艂, i偶 pojawi艂 si臋 nowy wariant przebiegu autostrady A2, w kt贸rym przebiega ona przez teren Gminy Latowicz tzn. biegn膮c z Zachodu przecina pod Stawkiem drog臋 powiatow膮 i kieruj膮c si臋 na Wsch贸d /na p贸艂noc od W臋偶yczyna/ dochodzi za W臋偶yczynem do drogi na Jeruzal i dalej ju偶 po terenie Gminy Mrozy biegnie w kierunku Lipin itd. Z uzyskanych informacji wynika jednak, 偶e jest to jeden z najmniej prawdopodobnych wariant贸w je艣li chodzi o realizacj臋.16
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z sesji Rady, kt贸ra odby艂a si臋 w dniu 23 kwietnia 2008 r.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 11 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji.

17
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 XIX sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2009-03-13 14:32:33
Data ostatniej modyfikacji : 13.03.2009 14:32
Liczba wy艣wietle艅 : 865licznik odwiedzin: 2203372