logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
21 sesja Rady Gminy Latowicz

20 pa藕dziernika 2008 roku

PROTOK脫艁 NR XXI/08
Z SESJI RADY GMINY LATOWICZ
Z DNIA 20 PA殴DZIERNIKA 2008 ROKU

1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - p. Jan Doma艅ski, o godzinie 9.30 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych /nieobecni: p. radny Wies艂aw 艢wi膮tek i p. radny Marek Skrzycki/, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy,
2. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,

2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy
Przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Dyrektora MZDW Rejonu Drogowego W臋gr贸w - Siedlce dotycz膮ca realizacji przebudowy drogi wojew贸dzkiej Nr 802.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2008.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia w roku 2008 zobowi膮zania na realizacj臋 zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej".
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Rady Gminy Latowicz w sprawie przyst膮pienia Gminy Latowicz do Stowarzyszenia "Kapita艂 - Praca - Rozw贸j".
8. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
9. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
10. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy r贸偶ne.
12. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
13. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂 czy s膮 jakie艣 uwagi lub wnioski co do zaproponowanego porz膮dku obrad.
Poniewa偶 uwag ani wniosk贸w nie zg艂oszono, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.

3
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie zg艂oszono zapyta艅 ani interpelacji.

4
INFORMACJA DYREKTORA MZDW REJONU DROGOWEGO W臉GR脫W - SIEDLCE DOTYCZ膭CA REALIZACJI PRZEBUDOWY DROGI WOJEW脫DZKIEJ NR 802

Pan Stanis艂aw Zy艣k - Dyrektor MZDW Rejonu Drogowego W臋gr贸w - Siedlce
Powiedzia艂, 偶e b臋d膮c ostatnio go艣ciem na sesji Rady Gminy w Latowiczu obieca艂, 偶e b臋dzie droga 802 w Latowiczu przebudowywana i s艂owa dotrzyma艂. Oczywi艣cie tam gdzie prowadzone s膮 inwestycje s膮 te偶 problemy - to oczywiste. W pi艣mie skierowanym do W贸jta Gminy mieszka艅cy zg艂osili r贸偶ne uwagi odno艣nie przebudowy drogi, wskazali na pewne sprawy, kt贸re ich zdaniem nie powinny mie膰 miejsca - zgoda, mo偶na by艂oby tak powiedzie膰, ale jest projekt, kt贸rego wykonawca musi si臋 trzyma膰. Za realizacj臋 niezgodnie z projektem s膮 kary. Zadaniem MZDW jest pogodzenie projektu z tym, 偶eby ludzie byli zadowoleni z wykonania inwestycji ale tu potrzebny jest kompromis z obu stron. Dlatego wskazana i konieczna jest wsp贸艂praca mieszka艅c贸w - tam gdzie s膮 po wykonaniu chodnika du偶e r贸偶nice poziomu przy wjazdach na dzia艂ki tam MZDW pomo偶e dostarczaj膮c mieszka艅com t艂ucznia i betonu w celu wykonania niwelacji spadku. Innej mo偶liwo艣ci nie ma bo by艂oby to niezgodne z projektem. Przykro natomiast, 偶e z pisma z艂o偶onego przez mieszka艅c贸w wynika, i偶 kierownictwo budowy niew艂a艣ciwie reaguje w kwestii rozwi膮zywania problem贸w spo艂ecznych. Przy ka偶dym sklepie spo偶ywczym b臋dzie wykonany post贸j u艂atwiaj膮cy dostarczenie towaru do sklepu - to zosta艂o ju偶 za艂atwione chocia偶 w zasadzie tak偶e jest to ju偶 w pewnym sensie niezgodne z projektem ale ludziom trzeba pomaga膰. Je艣li chodzi o uwagi dotycz膮ce szeroko艣ci jezdni to trzeba przyzna膰, 偶e by艂oby lepiej gdyby by艂a ta jezdnia szersza ale to wymaga艂oby prze艂o偶enia sieci gazoci膮gowej i telekomunikacyjnej co podnios艂oby koszt przebudowy tego odcinka drogi o ok. 2mln.z艂 - przy 6mln. koszt贸w przebudowy obecnie. Tak偶e chodniki by艂yby wtedy w臋偶sze i zw艂aszcza zim膮 by艂oby to uci膮偶liwe - nie by艂oby miejsca na 艣nieg.
Pan radny Witold K艂os
Powiedzia艂, 偶e rozumie, i偶 firma, kt贸ra realizuje przebudow臋 drogi wygra艂a przetarg na okre艣lon膮 kwot臋 i chce jak najmniej do tego zadania do艂o偶y膰 a ka偶da dodatkowa ilo艣膰 betonu itp. to dla niej dodatkowy koszt ale inn膮 spraw膮 jest, 偶e jak wida膰 projekt przebudowy drogi zosta艂 niew艂a艣ciwie zrobiony - np. w miejscu przy budynku by艂ej mleczarni wida膰 ju偶 obecnie, 偶e po przebudowie nie b臋dzie mo偶liwe, aby min臋艂y si臋 tam dwa "Tiry" nie wje偶d偶aj膮c na kraw臋偶niki. T膮 drog臋 buduje si臋 na lata. Nie jest to inwestycja "na dzi艣". Ne mo偶e tak by膰, 偶eby samoch贸d zawadza艂 o samoch贸d. Je艣li p. Zy艣k m贸wi o gazoci膮gu, to trzeba sobie zada膰 pytanie kto wpu艣ci艂 gazoci膮g w pas drogowy i czy by艂y przy projektowaniu konsultacje z W贸jtem ?
Pan Stanis艂aw Zy艣k
Powiedzia艂, 偶e mo偶e dostarczy膰 dane dotycz膮ce cz臋stotliwo艣ci przejazd贸w przez Latowicz i prosi艂by 偶eby nie m贸wi膰, i偶 t膮 drog膮, cyt: "je偶d偶膮 same "Tiry" ". Zanim zapada decyzja jak膮 warstw臋 masy tj. o jakiej grubo艣ci po艂o偶y膰 na danej drodze to s膮 wcze艣niej prowadzone badania cz臋stotliwo艣ci przejazd贸w i rodzaju ruchu na danym odcinku.
W贸jt Gminy
Powiedzia艂, 偶e p. radny pyta艂 kto wpu艣ci艂 gazoci膮g w pas drogowy sugeruj膮c chyba, 偶e to MZDW wpu艣ci艂 i sobie sam k艂opot przez to zrobi艂. Ot贸偶 przy ul. 艢w. Ducha w Latowiczu jest trudna sytuacja bowiem jest tam zwarta zabudowa natomiast ogrodzenia posesji a nawet czasami same domy zaczynaj膮 si臋 ju偶 prawie w samym pasie drogowym. W takiej sytuacji nie ma innej mo偶liwo艣ci jak wej艣cie z mediami w pas drogowy i Zarz膮d Dr贸g Wojew贸dzkich zgodzi艂 si臋 przecie偶 na co艣 takiego na wniosek gminy, kt贸ra budowa艂a ten gazoci膮g, wodoci膮g itd. Tam gdzie jest to mo偶liwe to robi si臋 wszystko, 偶eby medi贸w w pasie drogowym nie by艂o i MZDW tak robi i nie daje zgody ale w tym przypadku nie by艂o wyj艣cia. Co do samej przebudowy drogi to jedyne o co mo偶na mie膰 ew. pretensje to te pasy zieleni, kt贸rych by膰 mo偶e mog艂oby nie by膰 a wtedy by艂yby szersze chodniki ale trzeba tu te偶 zrozumie膰 drogowc贸w, kt贸rym chodzi o miejsce na 艣nieg usuwany z jezdni. Co do szeroko艣ci jezdni to nie by艂o innego wyj艣cia chocia偶 ze strony gminy by艂y starania, aby jezdnia by艂a szersza chocia偶 o 1m lub w ostateczno艣ci o 0,5m. Niestety projektanci orzekli, 偶e inaczej nie da si臋 tego zaprojektowa膰 z uwagi na wspomniane ju偶, istniej膮ce w pasie drogowym media. Teraz natomiast trzeba zrobi膰 wszystko, aby poprawi膰 zjazdy na posesje i stara膰 si臋 nie konfliktowa膰 tych sytuacji tylko d膮偶y膰 do kompromisu.
Pan Stanis艂aw Zy艣k
Powiedzia艂, 偶e na pewno MZDW o Latowiczu nie zapomni - b臋d膮 niwelowane problemy zwi膮zane z przejazdem du偶ych samochod贸w.
Pani 呕aneta Pietrasik
Powiedzia艂a, 偶e faktem jest, i偶 tego projektu przebudowy nikt nie konsultowa艂 z mieszka艅cami, nie by艂o 偶adnych uzgodnie艅 dlatego nie mo偶na m贸wi膰, 偶e wszystko jest w porz膮dku. 呕yjemy w spo艂ecze艅stwie obywatelskim i nie mo偶e by膰 tak, 偶e z dnia na dzie艅 odcina si臋 ludzi od 艣wiata wykonuj膮c im zjazdy uniemo偶liwiaj膮ce wydostanie si臋 samochodem z posesji dlatego p. Zy艣k powinien wskaza膰 osob臋 do kt贸rej mieszka艅cy maj膮 si臋 zwraca膰 o pomoc w sprawie zadeklarowanej przez p. Zy艣ka pomocy.
Pan Stanis艂aw Zy艣k
Powiedzia艂, 偶e nale偶y zwraca膰 si臋 do majstra budowy.
Pan radny Robert Skwara
Powiedzia艂, 偶e widzia艂 w innych miejscowo艣ciach, i偶 w przypadku gdy poziom wykonywanego chodnika znacznie r贸偶ni si臋 od poziomu gruntu na posesji robi si臋 w tym miejscu 艂agodnie obni偶ony odcinek chodnika - tak mo偶na by艂o zrobi膰 w Latowiczu. W przypadku tak drastycznych r贸偶nic w poziomach mi臋dzy chodnikiem a dzia艂k膮 jak u niekt贸rych mieszka艅c贸w ul. 艢w. Ducha /np. ok. 0,5m/ nic nie da to o czym m贸wi艂 p. Zy艣k tzn. samo podsypanie wjazdu w celu niwelacji poziom贸w.
Pan radny Witold K艂os
Wyja艣ni艂, 偶e on wbrew temu co m贸wi p. Zy艣k, wcale nie stwierdzi艂, i偶 w Latowiczu jest du偶y ruch "Tir贸w" tylko wskaza艂 na problem, kt贸ry mo偶e si臋 zdarzy膰, gdy dwa du偶e samochody b臋d膮 si臋 musia艂y min膮膰 na zakr臋cie w miejscu obok by艂ej mleczarni. Jeden z nich b臋dzie musia艂 w takiej sytuacji wyjecha膰 na 艣rodek drogi, aby naczepa nie zachodzi艂a mu na chodnik - drugi samoch贸d tak偶e b臋dzie musia艂 wtedy wyjecha膰 poza jezdni臋.
Pan Stanis艂aw Zy艣k
Powiedzia艂, 偶e dzi臋kuje za zwr贸cenie uwagi na problemy - b臋d膮 te problemy rozwi膮zywane. B臋dzie to poprawione.
Pani Marzena Wysocka
Powiedzia艂a, 偶e prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w centrum Latowicza. Bardzo cz臋sto przyje偶d偶aj膮 do niej du偶e samochody z dostaw膮 towaru. B臋dzie problem gdy przyjedzie taki samoch贸d i zablokuje ca艂膮, w膮sk膮 ulic臋 a w dodatku nale偶y si臋 spodziewa膰, 偶e w zwi膮zku z tak w膮sk膮 jezdni膮 na ca艂ej ulicy b臋d膮 zakazy zatrzymywania - i co wtedy zrobi膰 ?
Pan Stanis艂aw Zy艣k
Zaapelowa艂, aby do tych spraw podchodzi膰 spokojnie i nie wyprzedza膰 fakt贸w.
Pan Kazimierz Kania

Powiedzia艂, 偶e je艣li si臋 robi przebudow臋 drogi to powinno to by膰 uzgadniane z w艂a艣cicielami dzia艂ek przylegaj膮cych do tej drogi - je艣li by艂yby takie uzgodnienia to nie by艂oby tych problem贸w, kt贸re s膮 na dzisiejszej sesji poruszane przez mieszka艅c贸w. Zosta艂o to niedopilnowanie. Druga sprawa - MZDW przyj膮艂 od projektanta taki projekt i zgodzi艂 si臋 na wszystko co w nim by艂o zawarte. Wida膰 tak偶e niew艂a艣ciwe wykonanie niekt贸rych rzeczy np. pod艂o偶e pod chodnik nie jest w艂a艣ciwie przygotowywane - powinna tam by膰 odpowiednia podsypka. Winny jest i MZDW a tak偶e troch臋 W贸jt bo nie dopilnowa艂. Teraz jedynym rozwi膮zaniem jest chyba, aby przej艣膰 do ka偶dego mieszka艅ca zg艂aszaj膮cego uwagi i uzgodni膰 z ka偶dym w jaki spos贸b te niew艂a艣ciwie wykonane zjazdy poprawi膰.
Pan Stanis艂aw Zy艣k
Powiedzia艂, 偶e on, cyt: "nie idzie w zaparte".
Pani Bogus艂awa Skwara
Powiedzia艂a, 偶e tak jak wspomnia艂 jej syn stosowana jest w innych miejscowo艣ciach metoda, 偶e w celu zniwelowania r贸偶nicy poziom贸w miedzy chodnikiem a posesj膮 stosuje si臋 艂agodne obni偶enie chodnika na danym odcinku - pyta艂a o to fachowc贸w, kt贸rzy taka metod臋 stosuj膮 i oni na pytanie dlaczego tak nie jest robione w Latowiczu odpowiedzieli, 偶e zapewne dlatego, bo tak jak jest robione jest naj艂atwiej.
Pan Stanis艂aw Zy艣k
Powiedzia艂, 偶e przeprasza wszystkich za te wszystkie niedogodno艣ci. Trzeba przyzna膰, 偶e nie wszyscy pracownicy podchodz膮 do swojej pracy tak jak powinni. Na pewno po sko艅czeniu tej przebudowy b臋dzie spotkanie, na kt贸rym b臋d膮 poruszone te sprawy dotycz膮ce rozwi膮zywania problem贸w spo艂ecznych podczas prowadzonych inwestycji.

5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2008

Pani Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy
Powiedzia艂a, 偶e zmiany w bud偶ecie dotycz膮 inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowiczu, w ulicy Grundowej". W bud偶ecie zabezpieczono na w/w inwestycj臋 400.000,00z艂. Projekt uchwa艂y zak艂ada zwi臋kszenie tej kwoty o 150.000,00z艂. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2008 - 2009. W zwi膮zku z powy偶szym zmniejszono dochody o kwot臋 150.000,00z艂, w tym : 50.000,00z艂 - wk艂ad mieszka艅c贸w oraz 100.000,00 z艂 - dotacja z Urz臋du Marsza艂kowskiego i zmniejszono wydatki o kwot臋 135.000,00z艂. Wydatki w 2008 r. na powy偶sz膮 inwestycj臋 kanalizacyjn膮 stanowi膮 265.000,00z艂, za艣 w 2009r. - 285.000,00 z艂. Zwi臋kszono tak偶e plan wydatk贸w inwestycyjnych o kwot臋 2.200,00z艂 na wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami na o艣wietlenie uliczne w miejscowo艣ci Kamionka. Zmniejszono r贸wnie偶 plan wydatk贸w w na budow臋 gminnego kompleksu sportowego w Latowiczu o kwot臋 14.660,00z艂. poniewa偶 po wykonaniu zadania pozosta艂a jeszcze niewykorzystana w/w kwota. Ponadto zwi臋kszono dochody o 2.540,00z艂 z tytu艂u op艂aty skarbowej i op艂aty eksploatacyjnej. Ze zmianami w bud偶ecie b臋dzie si臋 wi膮za艂a nast臋pna uchwa艂a dotycz膮ca zaci膮gni臋cia zobowi膮zania na realizacj臋 w latach 2008 - 2009 inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej w Latowiczu, w ulicy Grundowej.
W贸jt Gminy
Powiedzia艂, 偶e chcia艂by jeszcze w tym roku spr贸bowa膰 skanalizowa膰 ul. Grundow膮. Odby艂 si臋 ju偶 jeden przetarg na to zadanie ale bez skutku poniewa偶 nie zosta艂a z艂o偶ona 偶adna wa偶na oferta i przetarg trzeba b臋dzie ponowi膰. Nale偶y zak艂ada膰, i偶 cz臋艣膰 rob贸t b臋dzie wykonana jeszcze w roku 2008 - na tyle, na ile pozwol膮 warunki atmosferyczne, a doko艅czenie realizacji zadania nast膮pi wiosn膮 2009 r. W roku 2009 planowane jest natomiast z艂o偶enie wniosku o dofinansowanie ze 艣rodk贸w UE na realizacj臋 budowy dalszych odcink贸w sieci kanalizacyjnej w Latowiczu - jest to du偶a inwestycja i dlatego, aby j膮 realizowa膰 konieczny jest du偶y zastrzyk finansowy z zewn膮trz. Obecnie wybrano do realizacji sie膰 kanalizacyjn膮 w ul. Grundowej poniewa偶 jest to ulica dosy膰 kr贸tka, o zwartej zabudowie, posiadaj膮ca fataln膮 nawierzchni臋. Im szybciej wykona si臋 tam kanalizacj臋 tym szybciej b臋dzie szansa na popraw臋 nawierzchni. Uda艂o si臋 tak偶e pozyska膰 dotacje na budow臋 kanalizacji w tej ulicy. Z powy偶szych powod贸w wybrano w艂a艣nie ulic臋 Grundow膮.
Pan radny Stanis艂aw Parol
Powiedzia艂, 偶e nie kwestionuje zasadno艣ci przyst膮pienia do budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Grundowej ale zastanawia si臋, czy nie lepiej by艂oby zaczeka膰 z realizacj膮 tego zadania do wiosny, kiedy b臋d膮 lepsze warunki atmosferyczne, poniewa偶 rozkopywanie ulicy w okresie jesienno - zimowym b臋dzie w konsekwencji bardziej uci膮偶liwe dla mieszka艅c贸w. Chyba, 偶e s膮 jakie艣 zobowi膮zania, kt贸re zmuszaj膮 do rozpocz臋cie prac jeszcze w 2008 r. to wtedy nale偶y je rozpocz膮膰.
W贸jt Gminy
Powiedzia艂, 偶e realizacja inwestycji b臋dzie zale偶a艂a od pogody - je艣li przyjd膮 ujemne temperatury to na pewno nie b臋dzie si臋 tej inwestycji realizowa膰, ale przyk艂ad roku ubieg艂ego m贸wi, 偶e mo偶e si臋 zdarzy膰, i偶 zim膮 b臋d膮 stosunkowo wysokie temperatury pozwalaj膮ce na prowadzenie inwestycji - je艣li by tak by艂o to dlaczego tego nie wykorzysta膰. Nie ma natomiast 偶adnych zagro偶e艅 w przypadku gdy prace rozpoczn膮 si臋 w roku 2009 - nie spowoduje to utraty dotacji.
Poniewa偶 nie zg艂oszono pyta艅, uwag ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 Nr XXI/113/08 w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2008 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u."

6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA W ROKU 2008 ZOBOWI膭ZANIA NA REALIZACJ臉 ZADANIA PN: "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W LATOWICZU, W ULICY GRUNDOWEJ"

Pani Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy
Powiedzia艂a, 偶e radni znaj膮 temat - chodzi o zwi臋kszenie kwoty do 550.000,00z艂. 艁膮czna kwota zaplanowana w bud偶ecie na realizacj臋 przedmiotowej inwestycji stanowi 550.000,00z艂, w tym: na realizacj臋 inwestycji w 2008 r. - 265.000,00z艂 oraz na realizacj臋 inwestycji w 2009 r. - 285.000,00z艂. Pokrycie zobowi膮zania nast膮pi z podatku od nieruchomo艣ci, podatku rolnego oraz podatku od 艣rodk贸w transportowych.
W贸jt Gminy
Powiedzia艂, 偶e zak艂ada si臋, i偶 cz臋艣膰 zadania, je艣li warunki atmosferyczne pozwol膮 zostanie wykonana jeszcze w roku 2008 i dlatego cz臋艣膰 艣rodk贸w jest zabezpieczona na rok 2008. Pozosta艂a cz臋艣膰 zadania planowana jest do zrealizowania w roku 2009.
/podczas wypowiedzi p. W贸jta na sesj臋 przyby艂 p. radny Marek Skrzycki - tym samym stan radnych obecnych na sesji zwi臋kszy艂 si臋 do 14/
Poniewa偶 nie zg艂oszono pyta艅, uwag ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami "za", przy 1 g艂osie "wstrzymuj膮cym" podj臋艂a uchwa艂臋 Nr XXI/114/08 w sprawie zaci膮gni臋cia w roku 2008 zobowi膮zania na realizacj臋 zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej" - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u."

7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY UCHWA艁Y RADY GMINY LATOWICZ W SPRAWIE PRZYST膭PIENIA GMINY LATOWICZ DO STOWARZYSZENIA "KAPITA艁 - PRACA - ROZW脫J"

W贸jt Gminy
Poinformowa艂, 偶e Gmina Latowicz jest cz艂onkiem stowarzyszenia "Kapita艂 - Praca - Rozw贸j". Istniej膮 艣rodki w ramach Programu Obszar贸w Wiejskich dotycz膮ce programu "Leader". Aby by艂a mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 przez mieszka艅c贸w oraz przez podmioty gospodarcze o te 艣rodki to gmina musi wchodzi膰 w sk艂ad tzw. lokalnej grupy dzia艂ania i Gmina Latowicz podejmuj膮c uchwa艂臋 o przyst膮pieniu do stowarzyszenia "Kapita艂-Praca-Rozw贸j" wesz艂a w sk艂ad takiej grupy, lecz na podstawie tamtej uchwa艂y jest tylko cz艂onkiem wspieraj膮cym co wi膮偶e si臋 z pewnym ograniczeniem uprawnie艅 dlatego propozycja dzisiejszej uchwa艂y na podstawie kt贸rej gmina uzyska status pe艂noprawnego tzw. zwyczajnego cz艂onka stowarzyszenia. Czas poka偶e, na ile obecno艣膰 w tym stowarzyszeniu b臋dzie dla Gminy Latowicz korzystna. W ka偶dym razie dzi臋ki temu jest mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o 艣rodki finansowe przez osoby fizyczne, podmioty gospodarcze i organizacje spo艂eczne.
Poniewa偶 nie zg艂oszono pyta艅, uwag ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 Nr XXI/115/08 w sprawie zmiany uchwa艂y Rady Gminy Latowicz w sprawie przyst膮pienia Gminy Latowicz do Stowarzyszenia "Kapita艂 - Praca - Rozw贸j" - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u."

8
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e w okresie miedzy sesjami pe艂ni艂 cotygodniowe dy偶ury w Urz臋dzie Gminy a ponadto bra艂 udzia艂 w posiedzenia sta艂ych komisji Rady Gminy. W dniu 17 pa藕dziernika odby艂o si臋 wsp贸lne posiedzenie sta艂ych komisji Rady Gminy z udzia艂em Zarz膮du OSP Latowicz.

9
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u.

10
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie zg艂oszono zapyta艅 ani interpelacji.

11
SPRAWY R脫呕NE

W贸jt Gminy
Poinformowa艂, 偶e 21 listopada br. w Urz臋dzie Gminy odb臋dzie si臋 spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami biura projektowego w sprawie jednego z projektowanych wariant贸w przebiegu autostrady A-2, kt贸ry przewiduje przej艣cie przez p贸艂nocn膮 cz臋艣膰 Gminy Latowicz. Zainteresowani mieszka艅cy mog膮 uczestniczy膰 w tym spotkaniu, aczkolwiek trzeba mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e w/w wariant przebiegu A-2 wydaje si臋 raczej ma艂o prawdopodobny je艣li chodzi o realizacj臋 - jest to tzw. trzeci wariant.
Pan radny Witold K艂os
Powiedzia艂, 偶e A-2 wg. tego projektowanego trzeciego wariantu, kt贸remu ma by膰 po艣wi臋cone spotkanie ma przebiega膰 przez jego okr臋g wyborczy dlatego proponuje, aby przedmiotowe spotkanie zorganizowa膰 w Waliskach.
W贸jt Gminy
Powiedzia艂, 偶e trzeba b臋dzie przygotowa膰 og艂oszenia w tej sprawie.
Przewodnicz膮cy Rady
Przypomnia艂, 偶e po spotkaniu z Zarz膮dem OSP Latowicz postanowiono, 偶e radni przemy艣l膮 temat ew. budowy domu kultury w Latowiczu i na sesji wypowiedz膮 si臋 poprzez g艂osowanie, czy udzielaj膮 W贸jtowi pozwolenia na to, aby umie艣ci艂 w bud偶ecie na 2009 r. wykonanie projektu takiego obiektu.
Pan radny Kazimierz Seku艂a
Powiedzia艂, 偶e s艂ysza艂, i偶 mieszka艅cy Latowicza nie dadz膮 rozebra膰 budynku wynajmowanego przez GS poniewa偶 jest to zabytek.
Pan radny Stanis艂aw Kowalski
Powiedzia艂, i偶 jest bardzo du偶o inwestycji do wykonania i dlatego nie powinno si臋 obecnie wchodzi膰 w tak kosztowne sprawy jak budowa domu kultury, bo, cyt: "nie wyjdziemy z tego".
Pan radny Witold K艂os
Powiedzia艂, 偶e proponuje, aby na razie spr贸bowa膰 da膰 OSP Latowicz 35ty艣.z艂 za ten kawa艂ek ich nieruchomo艣ci potrzebny pod budow臋 boiska a p贸藕niej mo偶na wspiera膰 ich finansowo. Ka偶da jednostka, kt贸ra chcia艂a mie膰 remiz臋 co艣 na ten cel dawa艂a. Tak by艂o np. w Transborze lub w Budach Wielgoleskich. Trzeba, aby stra偶acy w Latowiczu si臋 zaanga偶owali a p贸藕niej co roku mo偶na im pomaga膰 dofinansowuj膮c w kwocie np. 10ty艣.z艂 lub 20ty艣.z艂.
Przewodnicz膮cy Rady
Powiedzia艂, cyt: "Ma Pan z tym racj臋 - te偶 bym to popiera艂, ale w pi膮tek 偶e艣my dyskutowali, byli stra偶acy i wtedy trzeba by艂o t膮 kwesti臋 podj膮膰". Dzisiaj trzeba zdecydowa膰, czy, cyt: "robimy ten dom kultury, czy nie" bo wiadomo, 偶e na to co p. K艂os proponuje na pewno si臋 stra偶acy nie zgodz膮, bo taki wyrazili pogl膮d.
Pan radny Witold K艂os
Powiedzia艂, 偶e stra偶acy wcale nie chcieli tego domu kultury,
Przewodnicz膮cy Rady
Powiedzia艂, 偶e owszem - by艂a propozycja 偶eby rozbudowa膰 istniej膮c膮 remiz臋, tego chcieli stra偶acy ale nie wygl膮da艂o by to najlepiej - trzeba wzi膮膰 pod uwag臋, 偶e jest robiona nowa droga, b臋d膮 nowe chodniki, parkingi itd.
Pan radny Stanis艂aw Kowalski
Powiedzia艂, 偶e obawia si臋, i偶 mo偶e doj艣膰 do sytuacji gdy trzeba b臋dzie zwi臋kszy膰 zad艂u偶enie, bo trzeba b臋dzie ten dom kultury budowa膰 a co do spodziewanej refundacji koszt贸w to jest dow贸d z budow膮 sali, 偶e s膮 to "艣liskie pieni膮dze".
Pan radny Witold K艂os
Powiedzia艂, 偶e gdyby by艂o to za rok lub dwa to wtedy by膰 mo偶e by艂aby klarowniejsza sytuacja a tak to, cyt: "robimy za swoje a funduszy nie wida膰".
Pan radny Robert Skwara
Powiedzia艂, 偶e nie powinno si臋 w tej chwili u偶ywa膰 takich argument贸w jak przedm贸wcy dotycz膮cych finansowania budowy itd. bowiem na razie jest mowa tylko o wykonaniu projektu a od tego do budowy obiektu jest jeszcze d艂uga droga. Ponadto nie nale偶y patrze膰 w ten spos贸b, 偶e to si臋 b臋dzie robi艂o dla stra偶ak贸w z Latowicza, bo stra偶acy powiedzieli, 偶e oni chc膮 tylko jedno pomieszczenie w tym domu kultury, a ca艂y obiekt mia艂by s艂u偶y膰 wszystkim mieszka艅com gminy. Taki obiekt jest potrzebny m.in. np. na bibliotek臋 publiczn膮 ale nie tylko. Ponadto nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋, 偶e m贸wi si臋 o perspektywie czasowej - nikt nie powiedzia艂, tak偶e stra偶acy tego nie powiedzieli, 偶e ten obiekt mia艂by ju偶 w przysz艂ym roku by膰 budowany. Stra偶acy chcieli tylko, aby przyst膮pi膰 do projektowania, a sam projekt to nie s膮 a偶 tak du偶e koszty.
Pan radny Witold K艂os
Powiedzia艂, 偶e ci膮gle wraca temat lokalizacji biblioteki a przecie偶 by艂o ju偶 uzgodnione, 偶e biblioteka ma by膰 w budynku Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu. By艂y wprawdzie pewne niezbyt du偶e protesty ze strony szko艂y, bo chodzi艂o o to, aby nie pozbawia膰 szko艂y tej jednej z sal ale trzeba wzi膮膰 pod uwag臋 koszty utrzymania GBP, kt贸re b臋d膮 mniejsze w przypadku usytuowania jej w budynku Zespo艂u Szk贸艂. W zwi膮zku z powy偶szym, z tym argumentem o potrzebie miejsca w domu kultury na bibliotek臋 nie nale偶y przesadza膰. Nie ulega natomiast w膮tpliwo艣ci, 偶e je艣li stra偶akom co艣 si臋 zabiera to trzeba im co艣 w zamian da膰.
Przewodnicz膮cy Rady
Powiedzia艂, 偶e nie chodzi o to, 偶e jest konieczno艣膰 umieszczenia w domu kultury GBP tylko o to, 偶e je艣li by艂aby ona tam umieszczona to mo偶na by艂oby w zwi膮zku z tym uzyska膰 jakie艣 dofinansowanie na budow臋 tego obiektu.
Pan radny S艂awomir Odziemczyk
Powiedzia艂, 偶e jego zdaniem trzeba wykona膰 taki projekt domu kultury natomiast w kwestii realizacji to wiadomo, 偶e priorytetem musi tu by膰 budowa sieci kanalizacyjnej a dom kultury w dalszej kolejno艣ci. Je艣li chodzi o wa偶no艣膰 projektu to s膮 sposoby aby j膮 przed艂u偶a膰 poprzez samo zacz臋cie prac i wpisanie tego faktu w dokumenty. Ludzie obecnie narzekaj膮, 偶e nic si臋 nie dzieje, ale trzeba postawi膰 sobie pytanie gdzie si臋 ma dzia膰 ? - mo偶e jak by艂by taki dom kultury to znalaz艂o by si臋 kilka os贸b z terenu Gminy Latowicz, kt贸rzy co艣 by zacz臋li robi膰.
Pan radny Marek Skrzycki
Powiedzia艂, 偶e chcia艂by zwr贸ci膰 uwag臋, i偶 kwestia ew. budowy domu kultury wynik艂a z uwagi na to, 偶e potrzebny jest fragment dzia艂ki stra偶ackiej /z remiz膮/ dla potrzeb budowy boiska przy Zespole Szk贸艂 w Latowiczu. Stra偶acy stawiaj膮 warunek, 偶e oddadz膮 ten fragment dzia艂ki wraz z remiz膮, kt贸ra b臋dzie rozebrana Gminie ale wtedy gdy Gmina zagwarantuje im budow臋 sali. I tu wynik艂a sprawa, 偶e mo偶na by艂oby za艂atwi膰 kilka spraw naraz tzn. otrzyma膰 od OSP ten potrzebny fragment dzia艂ki na boisko i nie budowa膰 oddzielnej sali dla stra偶ak贸w na s膮siednim fragmencie dzia艂ki OSP tylko pobudowa膰 tam dom kultury w kt贸rym jedn膮 z sal wykorzystywaliby stra偶acy.
W贸jt Gminy
Powiedzia艂, 偶e wbrew pozorom stra偶acy wcale nie chc膮 od gminy du偶o. Oni chc膮 tylko jednej sali w tym domu kultury, kt贸ry by艂by pobudowany na dzia艂ce przekazanej przez OSP gminie.
Pan radny Stanis艂aw Parol
Zapyta艂 gdzie po rozbi贸rce remizy by艂yby gara偶owane samochody stra偶ackie ?
W贸jt Gminy
Wyja艣ni艂, 偶e rozbi贸rka nie dotyczy艂aby budynku gara偶owego, tylko sali OSP usytuowanej obok O艣rodka Zdrowia.
Pan radny Wojciech Olko
Powiedzia艂, 偶e w przypadku gdy gmina przyst膮pi do opracowania projektu na dom kultury i zostanie rozebrana stara remiza to stra偶acy b臋d膮 si臋 domaga膰, aby jak najszybciej pobudowa膰 dom kultury, bo nie b臋d膮 si臋 mieli gdzie spotyka膰 i trzeba b臋dzie jak najszybciej przyst膮pi膰 do budowy.
Przewodnicz膮cy Rady
Zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e stra偶acy z Zarz膮du OSP Latowicz podczas spotkania z radnymi zadeklarowali oficjalnie, i偶 w tym przej艣ciowym okresie mi臋dzy rozbi贸rk膮 starej remizy a pobudowaniem nowej sali lub domu kultury poradz膮 sobie wynajmuj膮c od parafii odpowiednie pomieszczenie w budynku starej plebanii.
Pan radny Stanis艂aw Parol
Powiedzia艂, 偶e podczas spotkania z zarz膮dem OSP Latowicz radni zastanawiali si臋 co pobudowa膰 na dzia艂ce OSP w momencie gdy zostanie rozebrana stara remiza i z logiki wynika艂o, 偶e nale偶a艂oby tam pobudowa膰 nie sam膮 sal臋 dla potrzeb stra偶ak贸w lecz jaki艣 obiekt o wi臋kszym zastosowaniu, ale stra偶acy z Latowicza, cyt: "tylko chc膮 偶eby im pobudowa膰, nic ju偶 natomiast nie m贸wi膮, 偶e jakimi艣 funduszami dysponuj膮. Co艣 tam wydzier偶awiaj膮, Co艣 tam wydzier偶awiaj膮, jakie艣 tam dochody s膮, nic nie powiedzieli na ten temat. Trzy samochody utrzymuj膮, p. W贸jt wie na pewno, kt贸re dzia艂aj膮, kt贸re nie dzia艂aj膮 albo oni sami te偶 wiedz膮, jaki艣 samoch贸d stary, kt贸ry stoi tam non stop - nie dzia艂a - tylko jeden dzia艂a". Uboga wie艣 jak膮 s膮 Budy Wielgoleskie budowa艂a niedawno sal臋 stra偶ack膮 w艂asnymi si艂ami - tylko przy wsparciu gminy. I takie wsparcie Rada Gminy powinna deklarowa膰. Projektuje si臋 boisko i jest ono potrzebne ale ju偶 od kilku lat ci膮gnie si臋 sprawa zaprojektowania trzech lamp przy odcinku drogi powiatowej od drogi 802 w kierunku Bud Wielgoleskich - jest to wa偶ne ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa. Mieszka艅cy boj膮 si臋 chodzi膰 tym nieo艣wietlonym odcinkiem przez las a jest on bardzo ucz臋szczany zar贸wno przez doros艂ych jak te偶 m艂odzie偶 i dzieci poniewa偶 chodzi si臋 tamt臋dy na przystanek autobusowy i z przystanku do domu oraz do ko艣cio艂a i z ko艣cio艂a. Pan radny powiedzia艂, 偶e obecnie s艂yszy i偶 maj膮 by膰 jakie艣 lampy projektowane w Kamionce - on nie wie w kt贸rym miejscu ma by膰 to o艣wietlenie ale nic nie ma przeciwko temu. Nast臋pnie stwierdzi艂, cyt: "Ko艅cz膮c chcia艂bym zaapelowa膰 do p. W贸jta, 偶eby te 艣rodki znalaz艂y si臋 i 偶eby w tym roku postawi膰 im te trzy s艂upy a b臋d臋 je偶eli nie z p. W贸jtem to sam stara艂 si臋 o zezwolenie w Nadle艣nictwie, 偶eby zezwolili na pobudowanie tych trzech s艂up贸w w lesie lub w pasie przydrogowym. Tak偶e p. W贸jcie: nie m贸wi臋 nie. Konstruujemy bud偶et, w zale偶no艣ci od konstrukcji tego bud偶etu uwa偶am, no takie b臋dzie moje i stanowisko je艣li chodzi o pieni膮偶ki na ten obiekt tutaj w Latowiczu, kt贸ry nie twierdz臋, 偶e nie jest potrzebny - i funkcje jego zwi臋kszaj膮 si臋 i by艂oby estetyczniej."
Przewodnicz膮cy Rady
Powiedzia艂, 偶e stra偶acy podczas spotkania z radnymi powiedzieli, 偶e chc膮 tylko, aby dobudowa膰 im do istniej膮cego budynku gara偶owego sal臋 na zebrania i na pr贸by dla orkiestry. Propozycja budowy domu kultury wyp艂yn臋艂a od p. Parola.
Pan radny Stanis艂aw Parol
Powiedzia艂, 偶e, cyt: "co innego jest propozycja a co innego: budujemy ju偶."
Przewodnicz膮cy Rady
Powiedzia艂, 偶e gdyby przyj膮膰 t膮 propozycj臋 stra偶ak贸w o dobudowie to by艂aby sytuacja podobna do tej o jakiej wspomnia艂 p. Parol m贸wi膮c o budowie sali stra偶ackiej w Budach Wielgoleskich. Wtedy stra偶acy w Latowiczu tak偶e sami wybudowaliby sobie sal臋 - za pieni膮dze uzyskane ze sprzeda偶y gminie fragmentu dzia艂ki powi臋kszone o np. 10ty艣.z艂 jakie gmina by w ramach pomocy im do艂o偶y艂a. Ale wynik艂a propozycja p. Parola dotycz膮ca budowy domu kultury i propozycja ta zosta艂a poparta przez wi臋kszo艣膰 radnych. Spotkanie z Zarz膮dem OSP Latowicz sko艅czy艂o si臋 na tym, 偶e radni mieli si臋 zastanowi膰 nad tematem i na sesji podj膮膰 w tej sprawie decyzj臋 - st膮d dzisiejsza dyskusja. Radni na sesji mieli wypowiedzie膰 si臋 czy daj膮 W贸jtowi przyzwolenie na umieszczenie w bud偶ecie na rok 2009 projektu domu kultury - je艣li tak, to jest droga otwarta do budowy boiska, bo stra偶acy dali warunek, 偶e je艣li gmina zacznie co艣 robi膰 w kierunku zabezpieczenia dla nich sali po planowanej rozbi贸rce starej remizy /np. wpisanie projektu domu kultury do bud偶etu/ to oni zgadzaj膮 si臋 odda膰 ten potrzebny fragment dzia艂ki gminie i zgadzaj膮 si臋 na rozbi贸rk臋 starej remizy. Trzeba wyja艣ni膰, 偶e chodzi tylko o zaplanowanie w bud偶ecie na 2009 projektu domu kultury a nie jego budowy, kt贸ra by艂aby realizowana w perspektywie kolejnych lat a kiedy dok艂adnie tego nikt dzisiaj nie wie. Je艣li radni nie zgadzaj膮 si臋 na wpisanie projektu domu kultury do bud偶etu a tym samym na jego p贸藕niejsz膮 realizacj臋 to trzeba podj膮膰 decyzj臋 w sprawie dobudowy sali przy budynku gara偶owym OSP.
Pan radny Witold K艂os
Powiedzia艂, 偶e wobec powy偶szego zg艂asza wniosek o przeg艂osowanie, kto z radnych jest za budow膮 domu kultury a kto jest temu przeciwny. Trzeba zdecydowa膰, czy radni s膮 za budow膮 domu kultury czy za dobudow膮 sali przy budynku gara偶owym wg. pierwotnej propozycji stra偶ak贸w.
Przewodnicz膮cy Rady
Powiedzia艂, 偶e propozycj臋 p. Witolda K艂osa uwa偶a za bardzo rozs膮dn膮. Przeg艂osowanie tej sprawy by艂oby wskaz贸wk膮 dla W贸jta odno艣nie tego co ma wpisa膰 do bud偶etu.
Poniewa偶 nie zg艂oszono wi臋cej pyta艅, uwag ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie wniosek p. Witolda K艂osa zadaj膮c pytanie o tre艣ci: "kto jest za wprowadzeniem przez W贸jta Gminy do bud偶etu na 2009 r. rozpocz臋cia prac projektowych domu kultury.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 4 g艂osami "za", przy 3 g艂osach "przeciw" oraz 7 g艂osach "wstrzymuj膮cych" wyrazi艂a zgod臋 na wpisanie przez W贸jta Gminy do bud偶etu na 2009 r. rozpocz臋cia prac projektowych domu kultury.
Pan radny Witold K艂os
Powiedzia艂, 偶e, cyt: "to jest tylko w fazie projektu - jeszcze p贸藕niej mo偶emy W贸jtowi nie da膰 pieni臋dzy".
W贸jt Gminy
Powiedzia艂, 偶e dok艂adnie tak jest ale tu nie chodzi o to, 偶eby stra偶ak贸w ogra膰 tylko to, 偶e, aby otrzyma膰 od nich grunt potrzebny na budow臋 boiska to trzeba tak zrobi膰 jak przeg艂osowano. Nikt natomiast nie obiecywa艂 stra偶akom, 偶e ten dom kultury b臋dzie pobudowany za rok, dwa lub trzy. Trzeba wzi膮膰 pod uwag臋 ile czasu trwa艂o projektowanie innych budynk贸w kubaturowych - to jest kwestia 艂adnych kilku lat, nie np. 9 ale na pewno kilku. Samo projektowane to jest dobry rok czasu. Je艣li b臋dzie wykonana dokumentacja projektowa i zdarzy si臋 tak, 偶e b臋d膮 do uzyskania 艣rodki z zewn膮trz to maj膮c t膮 dokumentacj臋 b臋dzie z czym "startowa膰" po te 艣rodki, b臋dzie 艂atwiej si臋 o nie stara膰.

W贸jt Gminy
Poinformowa艂, i偶 gmina stara si臋 ca艂y czas skomunalizowa膰 drogi gminne, stara si臋 je zasiadywa膰 ale jest jeszcze du偶o dr贸g o nieuregulowanym stanie prawnym.
Pani El偶bieta Ca艂ka
Przedstawi艂a informacj臋 na temat dr贸g gminnych na terenie Gminy Latowicz pod k膮tem ich aktualnego stanu prawnego /informacja w za艂膮czeniu do protoko艂u/.
Pan radny Witold K艂os
Powiedzia艂, 偶e z przedstawionej informacji wynika, i偶 praktycznie ok. 3/4 dr贸g nie ma uregulowanego stanu prawnego oraz zapyta艂 czy mo偶na prowadzi膰 post臋powanie zasiedzeniowe "hurtowo" tzn. od razu na kilka dr贸g ?
Pani El偶bieta Ca艂ka
Powiedzia艂, 偶e mo偶na tak robi膰 a nawet najlepiej jest tak robi膰 poniewa偶 s膮 wtedy mniejsze koszty - przy skalaniu wniosku o zasiedzenie wp艂aca si臋 2ty艣.z艂, je艣li wniosek jest na kilka dr贸g to op艂ata jest taka sama jak przy jednej. Procedura zasiedzeniowa trwa ok. roku /jeden wniosek/.
Pani radna Iwona Bontruk
Powiedzia艂a, 偶e ci膮gle m贸wi si臋 o tym, 偶e drogi b臋d膮 zasiadywane ale sprawy nie posuwaj膮 si臋 do przodu. Pan Wojciech Osi艅ski, gdy pracowa艂 jeszcze w Urz臋dzie Gminy m贸wi艂, 偶e drogi b臋d膮 zasiadywane, 偶e b臋dzie sk艂ada艂 wnioski o zasiedzenie i teraz m贸wi si臋 to samo w odniesieniu do tych samych dr贸g.
Ryszard Podobas - so艂tys ze Stawku
Zg艂osi艂 problem, i偶 cz臋艣膰 drogi "ze Stawku na D臋bin臋" przebiegaj膮cej przy granicy z Gmin膮 Ceg艂贸w jest podobno na terenie Gminy Ceg艂贸w.
W贸jt Gminy
Powiedzia艂, 偶e t膮 spraw臋 trzeba b臋dzie wyja艣ni膰, bo nie wiadomo, czy jest tak naprawd臋.
Pan radny Witold K艂os
Zapyta艂, czy nie mo偶na by艂oby ten sporny odcinek drogi zasiedzie膰 ?
W贸jt Gminy
Powiedzia艂, 偶e jest to sprawa przebiegu granic gminy, kt贸r膮 trzeba wyja艣ni膰.
Pan radny Witold K艂os
Stwierdzi艂, cyt: "Pani Iwona Bontruk powiedzia艂a, 偶e Pan Osi艅ski obieca艂 - dzisiaj oceniamy jak Pan Osi艅ski pracowa艂: udawa艂, 偶e pracuje. 呕eby 偶adna droga nie mia艂a przez kadencj臋 Pana Osi艅skiego uregulowanego stanu prawnego to jest skandal".
Pani El偶bieta Ca艂ka
Powiedzia艂a, 偶e du偶o dr贸g zyska艂o uregulowany stan prawny.
Pan radny Witold K艂os
Zapyta艂, kt贸re to by艂y drogi ?
Pani radna Cecylia Pielasa
Powiedzia艂, 偶e np. jedna z dr贸g na jej terenie.
Pani El偶bieta Ca艂ka
Powiedzia艂a, 偶e mo偶e przynie艣膰 spis mienia zawieraj膮cy wykaz dr贸g, kt贸re maj膮 uregulowany stan prawny - z tym, 偶e chodzi tu o drogi, kt贸rych uregulowanie stanu prawnego nast膮pi艂o poprzez, cyt: "t膮 艂atwiejsz膮 procedur臋" poprzez wydanie decyzji przez Wojewod臋 Mazowieckiego.
Pan radny Witold K艂os
Powiedzia艂, 偶e pewnie chodzi o to co by艂o robione jeszcze za czas贸w Naczelnika Gminy Edwarda O艣ka - takie materia艂y przynosi艂 ju偶 kiedy艣 Pan Osi艅ski .
Pani Lilla Sabak - so艂tys z W臋偶yczyna
Poinformowa艂a, 偶e jest problem z przejezdno艣ci膮 drogi obok jej posesji w kierunku Walisk - radny m贸g艂by o t膮 drog臋 zadba膰
W贸jt Gminy
Powiedzia艂, 偶e gmina stoi przed dylematem czy doziarnia膰 偶wirem drogi tzw. dojazdowe gdzie je藕dzi tylko sprz臋t rolniczy czy te, przy kt贸rych mieszkaj膮 ludzie i wybiera si臋 oczywi艣cie te drugie drogi a ta, o kt贸rej m贸wi p. Sabak jest droga dojazdow膮. Takie drogi dojazdowe, przez kt贸re czasami trudno przejecha膰 s膮 te偶 w innych miejscowo艣ciach.
Pan radny Stanis艂aw Kowalski
Powiedzia艂, 偶e dobrze, i偶 p. W贸jt poruszy艂 t膮 spraw臋, bo chcia艂by wobec tego zauwa偶y膰, 偶e ma by膰 robiona droga ko艂o p. Marka Skrzyckiego, przy kt贸rej prawie nikt nie mieszka a mo偶na by艂oby robi膰 drog臋 inn膮, przy kt贸rej ludzie mieszkaj膮.
Pani So艂tys z Chy偶yn
Powiedzia艂a, 偶e wielu mieszka艅c贸w jej wsi je藕dzi t膮 drog膮 i by艂by tam potrzebny asfalt.
W贸jt Gminy
Powiedzia艂, 偶e powodem z艂o偶enia wniosku o dotacj臋 na budow臋 drogi do Chy偶yn obok p. Skrzyckiego nie by艂o to, 偶e mieszka tam p. Skrzycki lecz inne rzeczy, o kt贸rych by艂a mowa tj. uregulowany stan prawny drogi i np. to, 偶e dochodzi ona do drogi wojew贸dzkiej 802 za co by艂o du偶o punkt贸w.
Pan radny Witold K艂os
Powiedzia艂, 偶e celowo nie by艂y uregulowywane stany prawne niekt贸rych dr贸g, aby ich nie robi膰.
W贸jt Gminy
Zaprzeczy艂.
Pan So艂tys z Budzisk
Zapyta艂 co b臋dzie z realizacj膮 drogi obok p. Wielkopolanina ? Mia艂a by膰 robiona 3 lata temu.
W贸jt Gminy
W 2007 by艂y z艂o偶one dwa wnioski na dwie drogi w ramach FOGR - na drog臋 Oleksianka - Strachomin i na drog臋 Budziska - G贸zd. W pewnym momencie Zarz膮d Wojew贸dztwa zajmuj膮cy si臋 rozpatrywaniem wniosku zada艂 W贸jtowi pytanie, kt贸ra z tych dw贸ch dr贸g jest dla niego priorytetem - W贸jt wskaza艂 na drog臋 Oleksianka - Strachomin. Ostatecznie pieni膮dze przyznano tylko na t膮 drog臋 wskazan膮 jako priorytet ale w przysz艂ym roku to ju偶 ta droga Budziska - G贸zd b臋dzie priorytetowa i je艣li zostanie udzielone dofinansowanie to b臋dzie ona w 2009 r. zrealizowana na zasadach takich jak poprzednia tj. w proporcji 50% 艣rodk贸w z FOGR i 50% 艣rodk贸w z bud偶etu gminy.
Pani Ewa Dudek
Poinformowa艂a, 偶e aktualnie opracowywana jest strategia dzia艂ania Stowarzyszenia Kapita艂-Praca-Rozw贸j i to co b臋dzie tam zapisane b臋dzie wa偶ne bowiem p贸藕niejsze ew. wnioski o dofinansowanie b臋d膮 musia艂y by膰 zgodne z tym co jest w strategii. W ramach strategii ma powsta膰 m.in. strategia rozwoju turystyki, bo ca艂y program ma dotyczy膰 g艂ownie turystyki. W zwi膮zku z powy偶szym w strategii trzeba wskaza膰 jedn膮 z miejscowo艣ci na trenie gminy jako ta, kt贸ra b臋dzie wsi膮 agroturystyczn膮. Jest to problem bo w 偶adnej wsi obecnie nie ma gospodarstw agroturystycznych. Do takiej wsi mia艂yby w przysz艂o艣ci przyje偶d偶a膰 dzieci w ramach tzw. zielonych szk贸l co wi膮偶e si臋 z zapewnieniem miejsc noclegowych.
W贸jt Gminy
Powiedzia艂, ze trudno jest o tym m贸wi膰 w Gminie Latowicz, bo nie ma tu tradycji tego rodzaju dzia艂alno艣ci ale szkoda by艂oby tego nie wpisa膰 bo mo偶e przyda膰 si臋 to na przysz艂o艣膰 - jako takie wsie mo偶na by艂oby np. rozpatrywa膰 Bor贸wek i Transb贸r lub np. Strachomin czy te偶 Go艂e艂膮ki.
Pan radny Stanis艂aw Parol
Zaproponowa艂 wie艣 Transb贸r.
Pani El偶bieta Ca艂ka
Zapozna艂a radnych z materia艂ami opracowanymi dla potrzeb projektu "Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza". W ramach powy偶szego wykonano koncepcj臋 w艂膮czenia Gminy Latowicz w przedmiotowe przedsi臋wzi臋cie. /szczeg贸艂owe materia艂y na stanowisku ds. gospodarki nieruchomo艣ciami i rolnictwa/.
W贸jt Gminy
Poinformowa艂, 偶e m.in. z programu "Lider" - w ramach Stowarzyszenia Kapita艂-Praca-Rozw贸j b臋dzie mo偶na wykona膰 ok. 7km 艣cie偶ek rowerowych na terenie gminy.
12
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z sesji Rady, kt贸ra odby艂a si臋 w dniu 23 pa藕dziernika 2008 r.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji.13
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 XXI sesj臋 Rady Gminy Latowicz.
Na tym protok贸艂 zako艅czono.
Protoko艂owa艂:
Przemys艂aw Wr贸bel


Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2009-03-17 10:14:24
Data ostatniej modyfikacji : 17.03.2009 10:27
Liczba wy艣wietle艅 : 1497

Redaktor  Data modyfikacji 
Przemys艂aw Wr贸bel  17.03.2009 10:25poka偶 t膮 wersj臋
Przemys艂aw Wr贸bel  17.03.2009 10:19poka偶 t膮 wersj臋
Przemys艂aw Wr贸bel  17.03.2009 10:14poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2203459