logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
22 sesja Rady Gminy Latowicz

20 listopada 2008 roku

PROTOK脫艁 NR XXII/08
Z SESJI RADY GMINY LATOWICZ
Z DNIA 20 LISTOPADA 2008 ROKU

1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - p. Jan Doma艅ski, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych /nieobecni: p. radna Hanna Zawadka, p. radny Witold K艂os oraz p. radny Robert Skwara/, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy,
2. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,

2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy
Przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie obni偶enia na terenie Gminy Latowicz 艣redniej ceny skupu 偶yta za okres pierwszych trzech kwarta艂贸w 2008 r. ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 r.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia stawek i zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci na 2009 r.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku le艣nego na 2009 r. na terenie Gminy Latowicz.
9. Podjecie uchwa艂y w sprawie ustalenia stawek, zwolnie艅, zasad ustalania i poboru oraz terminu p艂atno艣ci podatku od posiadania ps贸w na 2009 r.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2008 r.
11. Przedstawienie informacji dotycz膮cych o艣wiadcze艅 maj膮tkowych za rok 2007.
12. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
13. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
14. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy r贸偶ne.
16. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
17. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂 czy s膮 jakie艣 uwagi lub wnioski co do zaproponowanego porz膮dku obrad.
Poniewa偶 uwag ani wniosk贸w nie zg艂oszono, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.

3
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie zg艂oszono zapyta艅 ani interpelacji.

4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD臉
Stanis艂aw Konopka - Dyrektor ZGK w Mrozach
Powiedzia艂, 偶e ZGK proponuje podwy偶k臋 z 1,68z艂 netto + 7% vat na 1,89z艂 netto dla os贸b prywatnych i z 2,20z艂 na 2,33z艂 dla podmiot贸w gospodarczych. Daje to ok. 10% podwy偶ki. Trzeba przyzna膰 ze z punktu widzenia odbiorc贸w jest to du偶o natomiast fakty s膮 takie, i偶 z punktu widzenia zarz膮dcy SUW Piaseczno jest to najmniejsza podwy偶ka jak膮 trzeba zastosowa膰 dla funkcjonowania ZGK. ZGK nie jest nastawiony na zysk - zawsze rok bud偶etowy zamyka si臋 z minimaln膮 strat膮, podwy偶ka nie jest po to, aby osi膮ga膰 z eksploatacji sieci wodoci膮gowej zysk. Cena po podwy偶ce w por贸wnaniu z obecnymi cenami w gminach na terenie by艂ego wojew贸dztwa siedleckiego b臋dzie cen膮 umiarkowan膮 s膮 ceny ni偶sze od proponowanej ale s膮 te偶 wy偶sze - 艣rednia cena w kraju wynosi 2,65z艂. Podwy偶szono tak偶e cen臋 tzw. abonamentow膮 za konserwacj臋 wodomierza - z 1z艂 do 2z艂 miesi臋cznie - w tym przypadku nie ma podzia艂u na odbiorc贸w prywatnych i podmioty gospodarcze.
Przewodnicz膮cy Rady
Powiedzia艂, 偶e ZGK w Mrozach ma pod opiek膮 hydranty a podobno na terenie Stawku i w okolicy hydranty nadal s膮 niesprawne.
Stanis艂aw Konopka
Powiedzia艂, 偶e aktualnie na terenie so艂ectwa Stawek jest uszkodzony tylko jeden hydrant na tzw. D臋binie. Na ca艂ym terenie b臋d膮cym pod opiek膮 ZGK jest sprawnych 75% hydrant贸w.
Przewodnicz膮cy Rady
Powiedzia艂, 偶e jak wiadomo w tej sprawie Rada Gminy nie ma w zasadzie zbyt du偶ych kompetencji tzn. jest to zabieg formalny - Rada mo偶e nie zgodzi膰 si臋 na podwy偶k臋, mo偶e nie podj膮膰 uchwa艂y w tej sprawie ale trzeba mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e przepisy przewiduj膮 tak膮 sytuacj臋 i wtedy ta podwy偶ka i tak wejdzie w 偶ycie z tym, 偶e w nieco p贸藕niejszym terminie.
Stanis艂aw Konopka
Powiedzia艂, 偶e je艣li Rada Gminy nie podejmie uchwa艂y to podwy偶ki wejd膮 w 偶ycie zgodnie z przepisami po 72 dniach od dnia z艂o偶enia wniosku o zatwierdzenie taryf czyli ok. 1 stycznia 2009 r. Je艣li Rada podejmie uchwa艂臋 to podwy偶ki wchodz膮 w 偶ycie po 14 dniach od dnia podj臋cia uchwa艂y.
Poniewa偶 nie zg艂oszono pyta艅, uwag ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych, jednog艂o艣nie /12 g艂os贸w "wstrzymuj膮cych/ wstrzyma艂a si臋 z podj臋ciem uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 - tym samym uchwa艂a nie zosta艂a podj臋ta.

5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OBNI呕ENIA NA TERENIE GMINY LATOWICZ 艢REDNIEJ CENY SKUPU 呕YTA ZA OKRES PIERWSZYCH TRZECH KWARTA艁脫W 2008 R. USTALONEJ NA PODSTAWIE KOMUNIKATU PREZESA G艁脫WNEGO URZ臉DU STATYSTYCZNEGO, PRZYJMOWANEJ JAKO PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU ROLNEGO NA 2009 R.

W贸jt Gminy
Powiedzia艂, 偶e proponuje tak膮 sama stawk臋 podatku rolnego jak w ubieg艂ym roku aczkolwiek trzeba mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e cena 偶yta jest aktualnie niska, jest ni偶sza ni偶 by艂a w roku ubieg艂ym. S膮 wobec tego g艂osy, aby podatek obni偶y膰. Jednak w艂a艣ciwe wydaje si臋 nie obni偶anie podatku lecz utrzymanie go na dotychczasowym poziomie. Dlatego propozycja jest taka, i jest to zawarte w projekcie uchwa艂y, aby obni偶y膰 艣redni膮 cen臋 skupu 偶yta przyjmowan膮 jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Latowicz og艂oszon膮 w Komunikacie Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego z dnia 17 pa藕dziernika 2008 r. w sprawie 艣redniej ceny skupu 偶yta za okres pierwszych trzech kwarta艂贸w 2008 r. z kwoty 55,80 z艂 za 1 dt. do kwoty 40,00 z艂 za 1 dt - czyli do takiej kwoty jak zrobiono to przy ustalaniu podatku rolnego na rok 2008. Uzasadnienie powy偶szego jest takie, 偶e je艣li chce si臋 prowadzi膰 inwestycje, chce si臋 wspiera膰 mieszka艅c贸w daj膮c im niezb臋dn膮 infrastruktur臋 czyli np. przydomowe oczyszczalnie to nie jest mo偶liwe uzyskanie 100% dofinansowania na ten cel - konieczny jest wk艂ad w艂asny gminy a na to potrzebne s膮 艣rodki finansowe. Z podatku rolnego Gmina Latowicz osi膮ga aktualnie rocznie wcale niema艂y doch贸d, kt贸rego nie mo偶na lekcewa偶y膰 - jest to aktualnie doch贸d ok. 460ty艣. z艂. Cz臋艣膰 rolnik贸w korzysta z r贸偶nego rodzaju ulg inwestycyjnych w zwi膮zku z czym s膮 oni zwolnieni z p艂acenia podatku. Gdyby nie wspomniane ulgi doch贸d gminy z podatku rolnego by艂by jeszcze wi臋kszy tj. by艂by ok. 135ty艣.z艂 wi臋kszy ni偶 wskazany. Przyjmuj膮c ew. inn膮 opcj臋 tzn. obni偶enie ceny skupu 偶yta nie na 40z艂 lecz na 35z艂 - taki wniosek zapewne si臋 pojawi - trzeba mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e bud偶et gminy straci wtedy ok. 70ty艣.z艂. Ponadto trzeba wiedzie膰, 偶e w gminie s膮 tak偶e mieszka艅cy, kt贸rzy nie p艂ac膮 podatku rolnego ale p艂ac膮 za to podatek od nieruchomo艣ci - cz臋sto s膮 to osoby niezamo偶ne m.in. emeryci. Gdyby podatek rolny zosta艂 obni偶ony to trudno by艂oby podnie艣膰 ten podatek od nieruchomo艣ci a propozycja uchwa艂y zak艂ada na razie podniesienie go o 2,1%.
Pani Hanna Gajowniczek
Poinformowa艂a, 偶e 艣rednia cena 偶yta og艂oszona przez GUS wynosi 55,80z艂. Jest to mniej o 2,49z艂 w por贸wnaniu z cen膮 og艂oszon膮 w analogicznym komunikacie GUS z roku 2007. W zwi膮zku z powy偶szym maksymaln膮 kwot膮 jak膮 mo偶na przyj膮膰 do obliczenia podatku rolnego na rok 2009 jest kwota 55,80z艂. Projekt uchwa艂y zak艂ada obni偶enie tej kwoty do takiej jak膮 zastosowano przy obliczaniu podatku na rok 2007 czyli do 40z艂. Daje to podatek w wysoko艣ci 100z艂 na tzw. hektar przeliczeniowy i 200z艂 na tzw. hektar fizyczny.
Pan radny Stanis艂aw Kowalski
Powiedzia艂, 偶e przy ustalaniu podatku rolnego nie mo偶na tylko, cyt: "zas艂ania膰 si臋 inwestycjami" bowiem sytuacja jest taka, 偶e cena mleka posz艂a w d贸艂, ceny nawoz贸w posz艂y w g贸r臋, 偶yto jest ta艅sze jak w ubieg艂ym roku itd. - rolnicy ci膮gle pytaj膮 kiedy obni偶ony b臋dzie podatek rolny - nie trzeba zabiera膰 rolnikom, cyt: "resztek pieni臋dzy" - nale偶y obni偶y膰 podatek.
Przewodnicz膮cy Rady
Poinformowa艂, 偶e wp艂yn膮艂 do niego wniosek Komisji Rolnictwa. Komisja wnioskuje o obni偶enie 艣redniej ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Latowicz i og艂oszonej w Komunikacie Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego z dnia 17 pa藕dziernika 2008 r. w sprawie 艣redniej ceny skupu 偶yta za okres pierwszych trzech kwarta艂贸w 2008 r. z kwoty 55,80 z艂 za 1 dt. do kwoty 35,00 z艂 za 1 dt.
Innych wniosk贸w nie zg艂oszono.
Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e wniosek Komisji Rolnictwa uznaje za najdalej id膮cy i dlatego podda go pod g艂osowanie przed projektem uchwa艂y zaproponowanym przez W贸jta.
Poniewa偶 nie zg艂oszono pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 wniosek pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych, 4 g艂osami "za" przy 8 g艂osach "przeciw" nie popar艂a wniosku Komisji Rolnictwa.
Poniewa偶 nie zg艂oszono pyta艅 ani innych wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y zaproponowany przez W贸jta Gminy.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych, 10 g艂osami "za" przy 2 g艂osach "wstrzymuj膮cych" podj臋艂a uchwa艂臋 Nr XXII/116/08 w sprawie obni偶enia na terenie Gminy Latowicz 艣redniej ceny skupu 偶yta za okres pierwszych trzech kwarta艂贸w 2008 r. ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 r. - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA STAWEK I ZWOLNIE艃 OD PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI NA 2009 R.

W贸jt Gminy
Powiedzia艂, 偶e podatek od nieruchomo艣ci podobnie jak rolny stanowi znacz膮c膮 cz臋艣膰 bud偶etu Gminy Latowicz. Podatek ten wp艂ywa zar贸wno od os贸b fizycznych jak i podmiot贸w w rodzaju np. TP SA. Projekt uchwa艂y zak艂ada wzrost podatku o 2,1%. Wart uwagi jest zapis w paragrafie drugim uchwa艂y m贸wi膮cy o zwolnieniach w podatku od nieruchomo艣ci - jest tam m.in. zapisane, 偶e zwolnione z tego podatku s膮 budynki mieszkalne lub ich cz臋艣ci zwi膮zane z gospodarstwem rolnym. Dzi臋ki temu zapisowi rolnicy w Gminie Latowicz nadal podatku od nieruchomo艣ci za swoje domy nie p艂ac膮. Jest to forma pomocy ze strony gminy dla rolnik贸w - Gmina Latowicz jest ju偶 jedn膮 z nielicznych gmin, kt贸re takie zwolnienie od podatku dla rolnik贸w utrzymuj膮.
Nast臋pnie p. W贸jt przedstawi艂 w skr贸cie propozycje stawek podatkowych oraz zwolnie艅 zawarte w projekcie uchwa艂y jn:
1) Podatek od grunt贸w :
a) zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej, bez wzgl臋du na spos贸b zakwalifikowania w ewidencji grunt贸w i budynk贸w - 0,59 z艂. od1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zaj臋tych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 z艂 od 1 ha powierzchni,
c) pozosta艂ych, w tym zaj臋tych na prowadzenie odp艂atnej statutowej dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego przez organizacje po偶ytku publicznego - 0,14 z艂. od 1m2 powierzchni;
2) Podatek od budynk贸w lub ich cz臋艣ci :
a) mieszkalnych - 0,44z艂. od 1 m2 powierzchni u偶ytkowej ,
b) zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz od budynk贸w mieszkalnych lub ich cz臋艣ci zaj臋tych na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej -15,88 z艂 od1m2 powierzchni u偶ytkowej,
c) zaj臋tych na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia艂em siewnym - 9,24 z艂. od 1m2 powierzchni u偶ytkowej,
d) zaj臋tych na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie udzielania 艣wiadcze艅 zdrowotnych - 4,01 z艂. od 1 m2 powierzchni u偶ytkowej,
e) pozosta艂ych, w tym zaj臋tych na prowadzenie odp艂atnej statutowej dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego przez organizacje po偶ytku publicznego - 3,61 z艂. od 1 m2 powierzchni u偶ytkowej ;
3) Podatek od budowli - 2 % ich warto艣ci okre艣lonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i op艂atach lokalnych .
Zwolnienia od podatku od nieruchomo艣ci :
1) budynki lub ich cz臋艣ci zaj臋te na biblioteki ,
2) grunty i budynki lub ich cz臋艣ci s艂u偶膮ce dzia艂alno艣ci statutowej gminy,
3) grunty i budynki zaj臋te na potrzeby przedszkoli,
4) grunty i budynki s艂u偶膮ce bezpiecze艅stwu publicznemu z wyj膮tkiem budynk贸w lub ich cz臋艣ci zaj臋tych na cele mieszkalne oraz zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮,
5) grunty i budynki s艂u偶膮ce ochronie przeciwpo偶arowej z wyj膮tkiem wydzier偶awionych lub wynajmowanych na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej,
6) budynki mieszkalne lub ich cz臋艣ci zwi膮zane z gospodarstwem rolnym z wyj膮tkiem zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej,
7) budynki gospodarcze s艂u偶膮ce wy艂膮cznie dzia艂alno艣ci rolniczej, po艂o偶one na gruntach innych ni偶 gospodarstw rolnych.
Poniewa偶 nie zg艂oszono pyta艅, uwag ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych, 11 g艂osami "za", przy 1 g艂osie "wstrzymuj膮cym" podj臋艂a uchwa艂臋 Nr XXII/117/08 w sprawie okre艣lenia stawek i zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci na 2009 r. - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.
7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA WYSOKO艢CI STAWEK PODATKU OD 艢RODK脫W TRANSPORTOWYCH

Pani Krystyna Pi臋tka
Przedstawi艂a w skr贸cie projekt uchwa艂y.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem szczeg贸艂owych obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 ani uwag i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 Nr XXI/115/08 w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u."

8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA INKASENT脫W I WYSOKO艢CI WYNAGRODZENIA ZA INKASO 艁膭CZNEGO ZOBOWI膭ZANIA PIENI臉呕NEGO, PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI ORAZ PODATKU LE艢NEGO NA 2009 R. NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Skarbnik Gminy
Przedstawi艂a projekt uchwa艂y. Poinformowa艂a, 偶e zak艂ada on, i偶 pob贸r 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku rolnego, podatku le艣nego oraz podatku od nieruchomo艣ci przeprowadzony b臋dzie przez so艂tys贸w w drodze inkasa na podstawie nakazu p艂atniczego i decyzji W贸jta Gminy o ustaleniu wysoko艣ci.
Za pob贸r ustala si臋 wynagrodzenie dla inkasent贸w w wysoko艣ci okre艣lonej w za艂膮czniku do uchwa艂y, z tym zastrze偶eniem, i偶 wysoko艣膰 wynagrodzenia inkasenta od ka偶dej raty nie mo偶e by膰 ni偶sza ni偶 150,00 z艂 brutto.
Procentowe stawki wynagrodzenia dla inkasent贸w 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci i podatku le艣nego na terenie poszczeg贸lnych so艂ectw gminy Latowicz wynosz膮 :

1. Bor贸wek - 12 %
2. Budy Wielgolesie - 9 %
3. Budziska 12 %
4. Chy偶yny 9%
5. D膮br贸wka 12 %
6. D臋be Ma艂e 9 %
7. Genera艂owo 12%
8. Go艂e艂膮ki 12 %
9. Kamionka 9%
10. Latowicz Rej. I - 9%

11. Latowicz Rej. II - 9%
12. Latowicz Rej. III - 9%
13. Oleksiaka - 9%
14. Redzy艅skie - 9%
15. Stawek - 9%
16. Strachomin - 9%
17. Transb贸r - 9%
18. Waliska - 9%
19. W臋偶yczyn - 9%
20. Wielgolas - 9 %

Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 ani uwag i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 Nr XXI/115/08 w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku le艣nego na 2009 r. na terenie Gminy Latowicz - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

9
PODJECIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA STAWEK, ZWOLNIE艃, ZASAD USTALANIA I POBORU ORAZ TERMINU P艁ATNO艢CI PODATKU OD POSIADANIA PS脫W NA 2009 R.

Skarbnik Gminy
Przedstawi艂a projekt uchwa艂y. Poinformowa艂a, 偶e zak艂ada on ustalenie wysoko艣ci stawki rocznej op艂aty od posiadania ps贸w w wysoko艣ci 35,00 z艂. Zwalnia si臋 od op艂aty od posiadania ps贸w osoby fizyczne, w wieku poni偶ej lub r贸wnym 65 lat, prowadz膮ce samodzielnie gospodarstwo domowe utrzymuj膮ce jednego psa. Termin p艂atno艣ci op艂aty od posiadania ps贸w ustala si臋 do 31 marca roku kalendarzowego. Obowi膮zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesi膮ca, w kt贸rym nast膮pi艂o posiadanie psa, a wygasa z ko艅cem roku, w kt贸rym usta艂o posiadanie. Op艂ata od posiadania ps贸w p艂atna jest bez wezwania w terminie do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowi膮zku podatkowego w ci膮gu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowi膮zku podatkowego, na rachunek Urz臋du Gminy Latowicz.
Poniewa偶 nie zg艂oszono pyta艅, uwag ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 Nr XXII/119/08 w sprawie - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

10
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA 2008 R.

Pani Skarbnik
Przedstawi艂a projekt uchwa艂y informuj膮c, 偶e zak艂ada on Zwi臋kszono dochody og贸艂em o kwot臋 32.151,00 w dzia艂ach:, 700, 756, 852, 900, w tych paragrafach, gdzie przewiduje si臋 wykonanie wi臋ksze od przyj臋tego planu.
Zmniejszono dochody og贸艂em w dzia艂ach: 600 i 900 og贸艂em o kwot臋 168.00,00 w tych paragrafach, gdzie przewiduje si臋 wykonanie niniejsze od przyj臋tego planu.
Plan wydatk贸w zwi臋kszono og贸艂em o kwot臋 207.177,00 w dzia艂ach: 600, 750, 756, 852, 900, i 926 .Plan wydatk贸w zmniejszono og贸艂em o kwot臋 343.026,00 w dzia艂ach: 600, 700, 900 i 926.
W dz.600 r.60016 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn: Przebudowa drogi gminnej Oleksianka Strachomin na odcinku od km 0+000 do km 1+1760 mb dzia艂ka ew.nr 23 i 540, gmina Latowicz, powiat mi艅ski, wojew贸dztwo mazowieckie - III etap".Warto艣膰 zadania 506.600,00 . Realizacja w 2008 r. - 2.400,00 z艂, realizacja w 2009 r.- 504.200,00 z艂 Zadanie planowane do realizacji w ramach Narodowego Funduszu Rozbudowy Dr贸g lokalnych.
Zwi臋kszono plan wydatk贸w na zadanie: "Wykonanie przebudowy drogi gminnej Oleksianka- Strachomin na odcinku 1760 mb od km 0+000 do km 1+760 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem - I etap" o kwot臋 2.500,00 z艂.
Zwi臋kszono plan wydatk贸w na zadanie: "Wykonanie przebudowy dr贸g gminnych w miejscowo艣ci Stawek na odcinku 785 mb wykonywanej sposobem
gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem - I etap" o kwot臋 2.530,00 z艂.
W Dz.750 r.75023 zwi臋kszono og贸艂em plan wydatk贸w o kwot臋 14.352,00 w 搂 4210,4260,4300, gdzie przewiduje si臋 wykonanie wi臋ksze od przyj臋tego planu.
W Dz.754 r.75412 zwi臋kszono plan 搂 4210 o kwot臋 9.000,00 z艂, gdy偶 przewiduje si臋 wykonanie wi臋ksze od przyj臋tego planu.
W Dz.756 r.75647 zwi臋kszono plan 搂 4100 o kwot臋 10.000,00 na wynagrodzenia prowizyjne dla so艂tys贸w za inkaso podatk贸w.
W Dz.851 r. 85154 zwi臋kszono plan wydatk贸w w 搂 4210 o kwot臋 4.532,00 w zwi膮zku ze zwi臋kszeniem o wymienion膮 kwot臋 dochod贸w - wp艂ywy z op艂at za zezwolenie na sprzeda偶 alkoholu.
W Dz.852 zwi臋kszono plan wydatk贸w o kwot臋 500,00 w zwi膮zku ze zwi臋kszeniem planu dotacji na wy偶ywienie dzieci w szko艂ach.
W Dz. 900 r. 90095 zwi臋kszono plan wydatk贸w w 搂 4210 i 4300 o 艂膮czn膮 kwot臋 89.923,00, gdy偶 przewiduje si臋 wykonanie wi臋ksze od przyj臋tego planu.
Wprowadzono w 搂 6050 inwestycj臋 pn "Odnowa centrum miejscowo艣ci Latowicz
a) przebudowa klomb贸w na parkingu na placu przed ko艣cio艂em,
b) odnowienie chodnik贸w i budowa parking贸w na ulicy Rynek przed
budynkiem Urz臋du Gminy w Latowiczu,
c) odnowienie chodnik贸w i budowa parkingu na ulicy Rynek przed
budynkiem Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu" na og贸ln膮 kwot臋 345.140,00. Realizacja zadania nast膮pi w 2009 r. w ramach 艣rodk贸w PROW.
Wykre艣lono z za艂膮cznika inwestycyjnego zadanie: "Zagospodarowanie parku, odnowienie ci膮g贸w dla pieszych, parking贸w i chodnik贸w w centrum wsi
Latowicz" o warto艣ci 200.000,00 a po stronie dochod贸w zmniejszono plan 搂 6300 o kwot臋 120.000,00 /Dz.900 r.90095/.
W Dz,.600 r.60016 搂 6050 wykre艣lono z za艂膮cznika inwestycyjnego zadanie: "Wykonanie przebudowy drogi gminnej Budziska - G贸zd gm. Borowie na odcinku 1340 mb od km 0+000 do km 1+ 430 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem". Warto艣膰 zadania - wydatki 96.586,00. Po stronie dochod贸w zmniejszono plan 搂 6260 o kwot臋 48.000,00 - planowan膮 dotacj臋 z terenowego FOGR.
Realizacj臋 inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej" zaplanowano na lata 2008 - 2009. Plan wydatk贸w na wymienione zadania zwi臋kszono og贸艂em o kwot臋 40.000,00 z艂. Na rok 2008 - kwota 230.000,00 z艂 oraz na rok 2009 r. - 360.000,00 z艂. W zwi膮zku z powy偶szym zmniejszono plan wydatk贸w na 2008 r. o kwot臋 35.000,00 /Dz.900 r.90001 搂 6050.
Dokonano zmian w zadaniach drogowych planowanych do dofinansowania w ramach programu RPO, tj:
- "Przebudowa drogi gminnej nr 220710 W Latowicz - Chy偶yny"- zadanie
zwi臋kszono o kwot臋 208.817,00 z艂.
- "Przebudowa drogi gminnej nr 220707 W Latowicz - Rozstanki" - zadanie
zwi臋kszono o kwot臋 189.791,00 z艂.
Wprowadzono zmiany w za艂膮czniku nr 8 do Uchwa艂y Nr XV/76/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2008 - Plan przychod贸w i wydatk贸w Gminnego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej ,w nast臋puj膮cy spos贸b:
Przychody zwi臋ksza si臋 o kwot臋 5.000,00, 搂 0690 wp艂ywy z r贸偶nych op艂at zwi臋ksza si臋 o kwot臋 5.000,00,Wydatki zwi臋ksza si臋 o kwot臋 5.000,00, wydatki
bie偶膮ce zwi臋ksza si臋 o kwot臋 5.000,00, 搂 4210 zakup materia艂贸w i wyposa偶enia zwi臋ksza si臋 o 4.000,00, 搂 4300 zakup us艂ug pozosta艂ych zwi臋ksza si臋 o kwot臋 1.000,00.
Kwesti膮 otwart膮 pozostaje zwi臋kszenie wydatk贸w na zadanie pn.: "Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 224OW Kiczki- Kamionka- Latowicz- Wymy艣le na odcinku 4+370 do km 6+640".
W贸jt Gminy
Powiedzia艂, 偶e je艣li chodzi o przebudow臋 drogi Kiczki - Kamionka - Latowicz to problem polega na tym, i偶 odby艂 si臋 przetarg i firma, kt贸ra z艂o偶y艂a najta艅sz膮 ofert臋 nie mia艂a kompletu wymaganych dokument贸w. Prawo pozwala obecnie zezwoli膰 takiej firmie na dostarczenie tych brakuj膮cych dokument贸w ale nie ma gwarancji, 偶e firma je dostarczy. Je艣li by艂aby wybrana ta oferta to nale偶a艂oby dokona膰 w ramach dzisiejszych zmian w bud偶ecie zwi臋kszenia wydatk贸w o kwot臋 35ty艣.z艂 - je艣li nie dostarcz膮 wymaganych dokument贸w to nast臋pna w kolejno艣ci oferta jest ju偶 dro偶sza - przy ew. jej wyborze trzeba by艂oby dokona膰 zwi臋kszenia wydatk贸w o 70ty艣.z艂.
W贸jt Gminy
Powiedzia艂, 偶e obiecuje radnym, i偶 w przypadku gdy firma najta艅sza dostarczy wymagane dokumenty to ta oferta zostanie wybrana natomiast prosi艂by, aby radni zabezpieczyli wi臋ksz膮 kwot臋 pozwalaj膮c膮 "w razie czego" wybra膰 t膮 drug膮 w kolejno艣ci ofert臋, dro偶sz膮 o 35ty艣.z艂.
Pan Stanis艂aw Parol
Powiedzia艂, 偶e proponuje zabezpieczy膰 na razie kwot臋 35ty艣.z艂 w ramach zwi臋kszenia wydatk贸w - na cel przebudowy drogi Kiczki - Kamionka - Latowicz. B臋dzie jeszcze jedna sesja Rady Gminy w 2008 r. i wtedy, je艣li zajdzie taka potrzeba b臋dzie mo偶na t膮 kwot臋 powi臋kszy膰. Na razie nic nie zapowiada, 偶e firma, kt贸ra z艂o偶y艂a najta艅sz膮 ofert臋 mia艂aby nie dostarczy膰 wymaganych dokument贸w - zapewne je dostarczy a potrzeby finansowe gminy s膮 du偶e - jak cho膰by kwestia dobudowy o艣wietlenia przy drodze w Budach Wielgoleskich. W tej sprawie wst臋pne szacunki wykaza艂y, 偶e potrzebna by艂aby w艂a艣nie taka suma jak te 35ty艣.z艂 stanowi膮ce r贸偶nice mi臋dzy najta艅sz膮 a drug膮 w kolejno艣ci ofert膮 w przetargu. Dlatego by艂oby dobrze na cel przebudowy zabezpieczy膰 t膮 mniejsz膮 kwot臋 a ta r贸偶nica tzn. 35ty艣.z艂 pozosta艂aby na cel dobudowy o艣wietlenia przy wspomnianym odcinku drogi. O艣wietlenie tego odcinka drogi jest konieczne ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa - wiele os贸b chodzi tamt臋dy pieszo, jest to odcinek przez las prowadz膮cy do ko艣cio艂a i do przystanku autobusowego, jest tam niebezpiecznie, by艂y ju偶 r贸偶nego rodzaju ekscesy. Ponadto - nie jest tak偶e o艣wietlony przystanek przy drodze 802 - kobiety oczekuj膮ce na autobus narzekaj膮, 偶e nie czuj膮 si臋 tam bezpiecznie, s膮 zaczepiane.
W贸jt Gminy
Powiedzia艂, 偶e wykonanie o艣wietlenia przy odcinku drogi, o kt贸rym wspomnia艂 p. Parol jest zaplanowane w projekcie bud偶etu gminy na rok 2009. realizacja nast膮pi prawdopodobnie na pocz膮tku roku 2009 - jest to rzecz pewna, b臋dzie to zrobione. Ze wzgl臋d贸w proceduralnych nie jest natomiast mo偶liwe wykonanie tego jeszcze w roku 2008, bowiem pozosta艂o zbyt ma艂o czasu aby wykona膰 wszystkie niezb臋dne uzgodnienia projektowe. Aktualnie Nadle艣nictwo nie pozwoli艂o na umieszczenie tych planowanych lamp na swoim terenie i s膮 czynione starania u Starosty, aby zezwolono na lokalizacj臋 tych lamp w pasie drogi powiatowej. Wcze艣niej Zarz膮d Dr贸g powiatowych nie wyrazi艂 na to zgody. W ka偶dym razie teraz na pewno b臋dzie to zrobione, o艣wietlenie b臋dzie dobudowane.
Pan Wies艂aw 艢wi膮tek
Powiedzia艂, 偶e proponuje, aby zabezpieczy膰 na przebudow臋 drogi Kiczki - Kamionka - Latowicz wi臋kszej kwoty, 偶eby zabezpieczy膰 si臋 przed ew. wstrzymaniem inwestycji.
(sal臋 posiedze艅 opu艣ci艂a p. radna Iwona Bontruk)
Poniewa偶 nie zg艂oszono wi臋cej pyta艅, uwag ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 11 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 Nr XXII/121/08 w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2008 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

11
PRZEDSTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZ膭CYCH O艢WIADCZE艃 MAJ膭TKOWYCH ZA ROK 2007

Informacj臋 przedstawi艂 Przewodnicz膮cy Rady /materia艂y na stanowisku ds. obs艂ugi Rady Gminy/.

(na sal臋 posiedze艅 powr贸ci艂a p. radna Iwona Bontruk)

12
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u.

13
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e w okresie miedzy sesjami pe艂ni艂 cotygodniowe dy偶ury w Urz臋dzie Gminy a ponadto bra艂 udzia艂 w posiedzenia sta艂ych komisji Rady Gminy. Wzi膮艂 tak偶e udzia艂 wraz z W贸jtem Gminy w Kongresie Gmin Wiejskich RP, kt贸ry odby艂 si臋 w Warszawie.

14
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie zg艂oszono zapyta艅 ani interpelacji.

15
SPRAWY R脫呕NE

Pan Marek Skrzycki
Powiedzia艂, 偶e je艣li chodzi o wspomnian膮 wcze艣niej kwesti臋 dobudowy o艣wietlenia ulicznego na odcinku drogi powiatowej w Budach Wielgoleskich to chcia艂by t膮 rzecz nieco wyja艣ni膰. Ot贸偶 nie jest tak, 偶e Nadle艣nictwo nie wyrazi艂o zgody na umieszczenie na swoim terenie tych lamp. Nadle艣niczy wyrazi艂 na to zgod臋 tylko chodzi艂o tam o wy艂膮czenie z produkcji le艣nej pewnego terenu na potrzeby dobudowy i to wi膮偶e si臋 z okre艣lonymi kosztami, kt贸re musia艂aby pokry膰 gmina. Po drugiej stronie drogi jest natomiast pas terenu nale偶膮cy do Zarz膮du Dr贸g powiatowych - nie ma tam lasu i trudno zrozumie膰 dlaczego Powiat si臋 na umieszczenie tam lamp nie zgadza.
W贸jt Gminy
Powiedzia艂, 偶e nikt nie lubi obcych urz膮dze艅 na swoim terenie i zapewne tym si臋 ZDP kierowa艂 wydaj膮c odmown膮 decyzj臋 natomiast teraz po wizytacji w terenie i po u艣wiadomieniu sobie jakie by艂yby procedury przy korzystaniu na cel dobudowy z teren贸w Nadle艣nictwa trzeba b臋dzie da膰 sobie z tym spok贸j i spowodowa膰, aby ZDP wyda艂 tym razem pozytywn膮 decyzj臋 w sprawie.
Pan Stanis艂aw Parol
Powiedzia艂, 偶e je艣li chodzi o koszty z tytu艂u ew. wy艂膮czenia terenu z produkcji le艣nej to, cyt: "nie trzeba Rad臋 straszy膰 jakimi艣 du偶ymi kosztami". Jest taki wariant gdy mija si臋 op艂aty z tytu艂u wy艂膮czenia tych teren贸w z produkcji le艣nej, jest to mo偶liwe - na takiej zasadzie budowana jest linia o艣wietlenia ulicznego z Mi艅ska Mazowieckiego do Marianki, gdzie Gmina Mi艅ska Mazowiecki nie ponosi tych op艂at. W zwi膮zku z tym Gmina Latowicz tak偶e mog艂aby skorzysta膰 z takiej mo偶liwo艣ci i op艂at nie ponosi膰 ale wariant budowy w pasie drogowym jest lepszy, s膮 tam lepsze warunki i nale偶a艂oby ten wariant wykorzysta膰.
Pan Ryszard Podobas
Powiedzia艂, 偶e chcia艂by podzi臋kowa膰 Radzie Gminy oraz W贸jtowi a tak偶e wszystkim innym, kt贸rzy si臋 przyczynili do wykonania stabilizacji gruntu na drodze w Stawku.
Przewodnicz膮cy Rady
Przedstawi艂 dwa pisma:
1) Od Komisji Zdrowia i Spraw Spo艂ecznych Rady Powiatu Mi艅skiego - z pro艣b膮 o dofinansowanie zakupu dla potrzeb szpitala aparatu do znieczule艅 niezb臋dnego do wyposa偶enia oddzia艂u ginekologiczno - po艂o偶niczego. /sugerowana pomoc od gmin - 1z艂 na 1 mieszka艅ca/.
2) Od Komisji Zdrowia i Spraw Spo艂ecznych Rady Powiatu Mi艅skiego - z pro艣b膮 o dofinansowanie remontu oddzia艂u ginekologiczno - po艂o偶niczego. /sugerowana pomoc od gmin - 1z艂 na 1 mieszka艅ca/.


16
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z sesji Rady, kt贸ra odby艂a si臋 w dniu 23 pa藕dziernika 2008 r.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji.

17
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 XXII sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel


Autor : insp. ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2009-03-17 10:44:51
Data ostatniej modyfikacji : 17.03.2009 10:44
Liczba wy艣wietle艅 : 1005licznik odwiedzin: 2206130