logo
logo
Prawo miejscowe » Uchwa艂y Rady Gminy
2017 - 2018

190/17
z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z bud偶etu Gminy Latowicz dla sp贸艂ek wodnych, trybu post臋powania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Wi臋cej »
191/17
z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
192/17
z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025
Wi臋cej »
193/17
z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia na kt贸re dofinansowanie mo偶e by膰 przyznawane
Wi臋cej »
194/17
z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w do nowego ustroju szkolnego
Wi臋cej »
195/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki ze 艣rodk贸w Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie deficytu bud偶etowego zwi膮zanego z realizacj膮 zadania : " Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w Komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacj膮 sieci kanalizacji sanitarnej."
Wi臋cej »
196/17
z dnia 22 marca 2017 r. uchwa艂a zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
197/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
198/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025
Wi臋cej »
199/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe, na okres od 1 wrze艣nia 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Wi臋cej »
200/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie okre艣lenia kryteri贸w naboru do publicznego przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych w publicznych szko艂ach podstawowych prowadzonych przez gmin臋 Latowicz na drugim etapie post臋powania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punkt贸w oraz okre艣lenia dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w.
Wi臋cej »
201/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie okre艣lenia kryteri贸w naboru uczni贸w zamieszka艂ych poza obwodem szkolnym do klasy pierwszej publicznej szko艂y podstawowej prowadzonych przez gmin臋 Latowicz, przyznania tym kryteriom liczby punkt贸w oraz okre艣lenia dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w
Wi臋cej »
202/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu.
Wi臋cej »
203/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze, z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia z op艂at, jak r贸wnie偶 trybu ich pobierania.
Wi臋cej »
204/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie s艂u偶ebno艣ci gruntowej na nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Latowicz stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
205/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Piaseczno, gmina Ceg艂贸w, stanowi膮cej wsp贸艂w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
206/17
z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »
207/17
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mi艅skiego w postaci realizacji zadana inwestycyjnego pod nazw膮 "Przebudowa drogi nr 2232W Latowicz-D膮br贸wka - W臋偶yczyn od km 0+227 do km 0+880"
Wi臋cej »
208/17
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojew贸dztwa Mazowieckiego polegaj膮cego na wykonaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pod nazw膮 "Przebudowa drogi wojew贸dzkiej nr 802 na odcinku od km 19+420 do km 21+506 w miejscowo艣ci Wielgolas, na terenie Gminy Latowicz, powiat Mi艅ski"
Wi臋cej »
209/17
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji wsp贸lnej obs艂ugi finansowo - ksi臋gowej jednostek organizacyjnych Gminy Latowicz zaliczanych do sektora finans贸w publicznych.
Wi臋cej »
210/17
z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki ze 艣rodk贸w Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie deficytu bud偶etowego zwi膮zanego z realizacj膮 zadania : " Budowa sieci wodoci膮gowej na terenie gminy Latowicz ( tzw. po艂膮czenie pier艣cieniowe)
Wi臋cej »
211/17
z dnia 27 kwietnia w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
212/17
z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028
Wi臋cej »
213/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wielgolesie
Wi臋cej »
214/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz za rok 2016
Wi臋cej »
215/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2016 rok
Wi臋cej »
216/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2016 rok
Wi臋cej »
217/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
218/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028
Wi臋cej »
219/17
z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie okre艣lenia zasad udzielania i rozmiaru zni偶ek tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru zaj臋膰 dla dyrektor贸w, wicedyrektor贸w szk贸艂 oraz nauczycieli, kt贸rym powierzono inne stanowiska kierownicze, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Latowicz
Wi臋cej »
220/17
z dnia 10 sierpnia w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
221/17
z dnia 10 sierpnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2028
Wi臋cej »
222/17
z dnia 10 sierpnia 20147 roku w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia Programu Gospodarki 艢ciekowej Gminy Latowicz
Wi臋cej »
223/17
z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz na lata 2016-2023.
Wi臋cej »
224/17
z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Mi艅skiemu
Wi臋cej »
225/17
z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g gminnych na terenie gminy Latowicz
Wi臋cej »
226/17
z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »
227/17
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2017
Wi臋cej »
228/17
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej im. Kardyna艂a Stefana Wyszy艅skiego w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im. Kardyna艂a Stefana Wyszy艅skiego w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu.
Wi臋cej »
229/17
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowego Zespo艂u Szk贸艂 im. Rodziny Wyle偶y艅skich w Wielgolesie w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im. Rodziny Wyle偶y艅skich w Wielgolesie.
Wi臋cej »
230/17
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2017
Wi臋cej »
231/17
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r. w sprawie uchwalenia programu wsp贸艂pracy gminy Latowicz z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Wi臋cej »
232/17
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r. w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Latowicz, po艂o偶onej w miejscowo艣ci D臋be Ma艂e, na rzecz Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w D臋bem Ma艂ym
Wi臋cej »
233/17
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g gminnych na terenie gminy Latowicz
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1955650