logo
logo
Prawo miejscowe » Zarz膮dzenia W贸jta Gminy
2017

1/2017
z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie wsp贸艂dzia艂ania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Latowicz w roku 2017
Wi臋cej »
2/2017
z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie Kierowania W贸jta Gminy Latowicz i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpiecze艅stwem narodowym w wojew贸dztwie mazowieckim
Wi臋cej »
3/2017
z dnia 6 lutego 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025
Wi臋cej »
6/2017
z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzeda偶 samochod贸w s艂u偶bowych MERCEDES BENZ E240, FS-LUBLIN 呕UK A14 stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz
Wi臋cej »
7/2017
z dnia 9 lutego 2017roku nw sprawie zmiany zarz膮dzenia w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w gminie Latowicz
Wi臋cej »
8/2017
z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
9/2017
z dnia 15 lutego w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017r
Wi臋cej »
10/2017
z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym w gminie Latowicz w roku 2017
Wi臋cej »
11/2017
z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz, przeznaczonych do sprzeda偶y po艂o偶onych w miejscowo艣ci Wielgolas
Wi臋cej »
12/2017
z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz, przeznaczonej do sprzeda偶y po艂o偶onej w miejscowo艣ci Latowicz
Wi臋cej »
13/2017
z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci stanowi膮cych wsp贸艂w艂asno艣膰 Gminy Latowicz, przeznaczonych do sprzeda偶y po艂o偶onych w miejscowo艣ci Oleksianka
Wi臋cej »
14/2017
z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
16/2017
z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 r.
Wi臋cej »
17/2017
z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie regulaminu pracy Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. " Rozbudowa gminnej oczyszczalni 艣ciek贸w komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacj膮 sieci kanalizacji sanitarnej."
Wi臋cej »
18/2017
z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. " Rozbudowa gminnej oczyszczalni 艣ciek贸w komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacj膮 sieci kanalizacji sanitarnej"
Wi臋cej »
20/2017
z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
21/2017
z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wykonania bud偶etu gminy Latowicz, informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteka za 2016 r.
Wi臋cej »
22/2017
z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynno艣ci w post臋powaniu rekrutacyjnym i uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2017/2018 dla publicznego przedszkola, oddzia艂贸w przedszkolnych w publicznych szko艂ach podstawowych i do klas I publicznych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez gmin臋 Latowicz
Wi臋cej »
23/2017
z dnia 7 kwietnia 2017 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017r.
Wi臋cej »
24/2017
z dnia 13 kwietnia w sprawie zmian w bud偶ecie gminy gminy Latowicz na 2017
Wi臋cej »
25/2017
z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
26/2017
z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie regulaminu obejmowania przedsi臋wzi臋膰 Honorowym Patronatem przez W贸jta Gminy Latowicz
Wi臋cej »
27/2017
z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarz膮dzenia nr 40/2010z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie polityki rachunkowo艣ci dla bud偶etu Gminy i Urz臋du Gminy w Latowiczu
Wi臋cej »
28/2017
z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
29/2017
z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028
Wi臋cej »
30/2017
z dnia 16 maja 2017 rok w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
31/2017
z dnia 18 maja 2017 rok w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
32/2017
z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
33/2017
z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
34/2017
z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
35/2017
z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028
Wi臋cej »
36/2017
z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu Pani Hanny Aksamitowskiej do prowadzenia post臋powa艅 i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu 艣wiadcze艅 wsparcia kobiet w ci膮偶y i rodzin.
Wi臋cej »
37/2017
z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie upowa偶nienia g艂贸wnej ksi臋gowej Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu Pani Jolanty Murackiej do prowadzenia post臋powa艅 i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu wsparcia kobiet w ci膮偶y i rodzin.
Wi臋cej »
38/2017
z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
39/2017
z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczycieli Zespo艂u Szk贸艂 im. Rodziny Wyle偶y艅skich w Wielgolesie ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
40/2017
z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku w Urz臋dzie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
41/2017
z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
42/2017
z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
44/2017
z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
46/2017
z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowo艣ci obowi膮zuj膮cych przy realizacji projektu : "Przebudowy ulicy Nadrzecznej w Latowiczu " (...)
Wi臋cej »
47/2017
z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji z wykonania bud偶etu gminy Latowicz, informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za I p贸艂rocze.
Wi臋cej »
48/2017
z dnia 31 sierpnia 2017roku w sprawie za艂o偶enia Gminnej Ewidencji Zabytk贸w gminy Latowicz
Wi臋cej »
49/2017
z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 r.
Wi臋cej »
50/2017
z dnia 4 wrze艣nia 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
51/2017
z dnia 12 wrze艣nia 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
52/2017
z dnia 19 wrze艣nia 2017 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017
Wi臋cej »
53/2017
z dnia 19 wrze艣nia 2017 roku w sprawie upowa偶nienia g艂贸wnej ksi臋gowej Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu pani Jolanty Murackiej do prowadzenia spraw z zakresu 艣wiadczenia wychowawczego
Wi臋cej »
54/2017
z dnia 21 wrze艣nia 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
55/2017
z dnia 26 wrze艣nia 2017 roku w sprawie zasad odbywania podr贸偶y s艂u偶bowych pracownik贸w Urz臋du Gminy Latowicz i kierownik贸w jednostek bud偶etowych Gminy Latowicz samochodem osobowym, nieb臋d膮cym w艂asno艣ci膮 pracodawcy oraz okre艣lenie stawek za 1 km przebiegu
Wi臋cej »
56/2017
z dnia 28 wrze艣nia 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
57/2017
z dnia 9 pa藕dziernika w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 r.
Wi臋cej »
58/2017
z dnia 23 pa藕dziernika 2017 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 r.
Wi臋cej »
59/2017
z dnia 31 pa藕dziernika 2017 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 r.
Wi臋cej »
60/2017
z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwa艂y bud偶etowej na rok 2018
Wi臋cej »
61/2017
z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
Wi臋cej »
62/2017
z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 r.
Wi臋cej »
63/2017
z dnia 15 listopada w sprawie og艂oszenia konkursu architektoniczno- urbanistycznego na koncepcj臋 zagospodarowania terenu po艂o偶onego pomi臋dzy ko艣cio艂em a kompleksem boisk sportowych na dz. ew. 612, 613, i 611/3 w miejscowo艣ci Latowicz w ramach projektu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowo艣ci Latowicz
Wi臋cej »
64/2017
z dnia 15 listopada 2017 w sprawie og艂oszenia otwartego naboru na partnera do wsp贸lnej realizacji projektu w ramach Poddzia艂ania 10.1.1 Edukacja og贸lna ( w tym w szko艂ach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Wi臋cej »
65/2017
z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 r.
Wi臋cej »
66/2017
z dnia 22 listopada w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny ofert z艂o偶onych w otwartym naborze partnera, w celu wsp贸lnej realizacji projektu w ramach Poddzia艂ania 10.1.1. Edukacja og贸lna ( w tym w szko艂ach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Wi臋cej »
67/2017
z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do rozstrzygni臋cia konkursu architektoniczno- urbanistycznego na koncpecj臋 zagospodarowania terenu po艂o偶onego pomi臋dzy ko艣cio艂em a kompleksem boisk sportowych na dz. ew. 612, 613 i 611/3 w miejscowo艣ci Latowicz w ramach projektu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowo艣ci Latowicz
Wi臋cej »
68/2017
z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017
Wi臋cej »
70/2017
z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 64/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie og艂oszenia otartego naboru na partnera do wsp贸lnej realizacji projektu w ramach Poddzia艂膮nia 10.1.1 Edukacja og贸lna ( w tym w szko艂ach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Wi臋cej »
71/2017
z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie obni偶enia ceny wywo艂awczej nieruchomo艣ci po艂o偶onych w miejscowo艣ci Wielgolas do przeprowadzenia drugiego przetargu
Wi臋cej »
72/2017
z dnia 4 grudnia w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
75/2017
z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
76/2017
a dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz, przeznaczonych do sprzeda偶y po艂o偶onych w miejscowo艣ci D臋be Ma艂e
Wi臋cej »
77/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 rok
Wi臋cej »
78/2017
z dnia 28 grudnia w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2017 r.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 2052614