logo
logo
Prawo miejscowe » Zarz膮dzenia W贸jta Gminy
2018

1/2018
z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie wsp贸艂dzia艂ania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Latowicz w roku 2018
Wi臋cej »
3/2018
z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2018
Wi臋cej »
4/2018
z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
5/2018
z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie okre艣lenia termin贸w przeprowadzenia post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddzia艂贸w przedszkolnych w publicznych szko艂ach podstawowych oraz klas pierwszych w publicznych szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
Wi臋cej »
6/2018
z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Latowicz w roku 2018 oraz ustalenia regulaminu jej pracy
Wi臋cej »
7/2018
z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Latowicz w 2018 r.
Wi臋cej »
8/2018
z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
9/2018
z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
12/2018
z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz, przeznaczonych do sprzeda偶y po艂o偶onych w miejscowo艣ci Wielgolas
Wi臋cej »
13/2018
z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu
Wi臋cej »
14/2018
z dnia 13 marca w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
15/2018
z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w Latowiczu
Wi臋cej »
16/2018
z dnia 23.03.2018 roku w sprawie przed艂o偶enia sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy Latowicz, informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2017 rok.
Wi臋cej »
19/2018
z dnia 23.03.2018 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018 r.
Wi臋cej »
20/2018
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
21/2018
z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu
Wi臋cej »
22/2018
z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urz臋dzie Gminy Latowicz
Wi臋cej »
23/2018
z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
24/2018
z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
25/2018
z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
26/2018
z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
28/2018
z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowo艣ci obowi膮zuj膮cych przy realizacji projektu " Kultywowanie tradycji muzycznych so艂ectwa Latowicz poprzez wsparcie dla orkiestry stra偶ackiej " (...)
Wi臋cej »
29/2018
z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowo艣ci obowi膮zuj膮cych przy realizacji projektu : "Aktywizacja sportowa mieszka艅c贸w Latowicza poprzez wyposa偶enie boiska gminnego w zaplecze sanitarno - higieniczne"
Wi臋cej »
30/2018
z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
31/2018
z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
Wi臋cej »
32/2018
z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie powo艂ania zespo艂u interdyscyplinarnego
Wi臋cej »
34/2018
z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
36/2018
z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie upowa偶nienia pracownik贸w Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach realizacji rz膮dowego programu "Dobry Start"
Wi臋cej »
37/2018
Wi臋cej »
38/2018
z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska Dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Rodziny Wyle偶y艅skich w Wielgolesie
Wi臋cej »
39/2018
z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
40/2018
z dnia 3 lipca w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu
Wi臋cej »
41/2018
z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Pani Wies艂awie Kosobudzkiej Dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu
Wi臋cej »
42/2018
z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Pani Romie Alicji Pi艂atkowskiej Dyrektorowi Szko艂y Podstawowej im. Rodziny Wyle偶y艅skich w Wielgolesie
Wi臋cej »
43/2018
z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie wybor贸w uzupe艂niaj膮cych so艂tysa so艂ectwa Kamionka
Wi臋cej »
44/2018
z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
45/2018
z dnia 17 lipca 2018 w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
46/2018
z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczycieli Szko艂y Podstawowej im. Rodziny Wyle偶y艅skich w Wielgolesie ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
47/2018
z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
48/2018
z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie powo艂ania Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu
Wi臋cej »
49/2018
z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu
Wi臋cej »
50/2018
z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarz膮dzenia nr 36/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie upowa偶nienia pracownik贸w Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach realizacji rz膮dowego programu "Dobry Start".
Wi臋cej »
51/2018
z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018
Wi臋cej »
52/2018
z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
53/2018
z dnia 1 sierprnia 2018 roku w sprawie upowa偶nienia referenta ds. 艣wiadcze艅 rodzinnych i 艣wiadcze艅 funduszu alimentacyjnego Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu Pani Honoraty Nieprzeckiej do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach 艣wiadcze艅 rodzinnych,w tym do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
Wi臋cej »
54/2018
z dnia 1 sierpnia 2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowo艣ci obowi膮zuj膮cych przy realizacji projektu : "przebudowa drogi gminnej 220719W Kamionka - Waliska" (...)
Wi臋cej »
55/2018
z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2018 rok
Wi臋cej »
56/2018
z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji z wykonania bud偶etu gminy Latowicz, informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za I p贸艂rocze 2018 roku.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 2133293