Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Przetarg został przeprowadzony w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Latowicz.

Przedmiotem sprzedaży były nieruchomości położone w miejscowości Wielgolas, ujęte w wykazie stanowiący załącznik do zarządzenia nr 12/2018 Wójta Gminy Latowicz z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Latowicz, przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Wielgolas wywieszonym w siedzibie Urzędu Gminy Latowicz, sołectwach oraz zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu w dniach od 13 marca do 3 kwietnia 2018 r. Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej.

Ogłoszenie o publicznym przetargu było wywieszone w dniach od 16 stycznia do 26 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Latowicz, w sołectwach oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu został zamieszczony w prasie.

1. Wielgolas – działka nr 899/23 o pow. 1033 m2, KW-SI1M/00039379/4
cena wywoławcza nieruchomości:
31 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych)

Do udziału w przetargu na ww. nieruchomość został dopuszczony jeden uczestnik.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu 31 500,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych).

Komisja stwierdziła, iż kandydatem na nabywcę ww. nieruchomości został Paweł Bajsztok.

2. Wielgolas – działka nr 899/24 o pow. 1001 m2, KW-SI1M/00039379/4
cena wywoławcza nieruchomości:
30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

Do udziału w przetargu na ww. nieruchomości zostało dopuszczonych dwóch uczestników.

Najwyższa cena osiągnięcia w przetargu 30 350,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).

Komisja stwierdziła, iż kandydatami na nabywców ww. nieruchomości zostali Daniel i Dominika Kielak.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 30
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: Wynik II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Całka
Osoba, która udostępnia informację: Elżbieta Całka
Data wytworzenia informacji: 08.03.2019
Data udostępnienia informacji: 08.03.2019 14:45:32
Data ostatniej aktualizacji: 08.03.2019 14:45:28
Rejestr zmian