logo
logo
Og艂oszenia
Dofinansowanie zakupu podr臋cznik贸w oraz jednolitego stroju dla uczni贸w

Termin sk艂adania wniosk贸w: 31 lipca 2007 roku

Informacja dla rodzic贸w
Dofinansowanie zakupu podr臋cznik贸w oraz jednolitego stroju dla uczni贸w
Informujemy, i偶 w dniu 20.06.2007 r. Rada Ministr贸w podj臋艂a Uchwa艂臋 w sprawie Rz膮dowego programu pomocy uczniom w 2007 r. "Dofinansowanie zakupu podr臋cznik贸w dla dzieci rozpoczynaj膮cych roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk臋 w klasach I - III szko艂y podstawowej i w klasach I - III og贸lnokszta艂c膮cej szko艂y muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczni贸w szk贸艂 podstawowych
i gimnazj贸w" oraz rozporz膮dzenie w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podr臋cznik贸w i zakup jednolitego stroju.
Osoby bezpo艣rednio korzystaj膮ce z pomocy:
1) w zakresie dofinansowania zakupu podr臋cznik贸w szkolnych - dzieci rozpoczynaj膮ce
w roku szkolnym 2007/2008 roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk臋 w klasach I-III szko艂y podstawowej i w klasach I-III og贸lnokszta艂c膮cej szko艂y muzycznej I stopnia.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podr臋cznik贸w przys艂uguje dzieciom pochodz膮cym
z rodzin spe艂niaj膮cych kryterium dochodowe, o kt贸rym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z p贸藕n. zm.), tj. 351 z艂.
Dofinansowanie zakupu podr臋cznik贸w b臋dzie wynosi膰:
- dla dzieci rozpoczynaj膮cych roczne przygotowanie przedszkolne - do kwoty 70 z艂,
- dla uczni贸w klas I szk贸艂 podstawowych - do kwoty 130 z艂,
- dla uczni贸w klas II szk贸艂 podstawowych - do kwoty 150 z艂,
- dla uczni贸w klas III szk贸艂 podstawowych - do kwoty 170 z艂.
2) w zakresie dofinansowania zakupu jednolitego stroju - uczniowie szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu jednolitych stroj贸w przys艂uguje uczniom pochodz膮cym z rodzin, w kt贸rych doch贸d na osob臋 nie przekracza kryterium dochodowego okre艣lonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z p贸藕n. zm.), tj. 351 z艂.
Dofinansowanie zakupu jednolitego stroju wynosi 50 z艂.
ZASADY UDZIELANIA POMOCY NA ZAKUP PODR臉CZNIK脫W
1. Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podr臋cznik贸w szkolnych nast臋puje na wniosek rodzic贸w ucznia, jego opiekuna prawnego, rodzic贸w zast臋pczych, a tak偶e dyrektora szko艂y lub przedszkola, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgod膮 przedstawiciela ustawowego lub rodzic贸w zast臋pczych.
2. Wniosek, o kt贸rym mowa w pkt 1, nale偶y z艂o偶y膰 w przedszkolu/szkole, do kt贸rej ucz臋szcza lub od 1 wrze艣nia 2007 r. b臋dzie ucz臋szcza膰 ucze艅, wnioski b臋d膮 przyjmowane do dnia 31 lipca 2007 r., jednak bardzo prosimy o sk艂adanie wniosk贸w jak najszybciej. Formularz wniosku mo偶na pobra膰 w szkole, przedszkolu, do kt贸rej dziecko ucz臋szcza lub ze strony internetowej www.latowicz.samorzady.pl

3. Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 za艣wiadczenie o wysoko艣ci dochod贸w. W przypadku ubiegania si臋 o pomoc dla ucznia, kt贸rego rodzina korzysta ze 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych
z pomocy spo艂ecznej, zamiast za艣wiadczenia o wysoko艣ci dochod贸w przedk艂ada si臋 za艣wiadczenie o korzystaniu ze 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych z pomocy spo艂ecznej.
W uzasadnionych przypadkach do wniosku mo偶na do艂膮czy膰 - zamiast za艣wiadczenia
o wysoko艣ci dochod贸w - o艣wiadczenie o wysoko艣ci dochod贸w.
4. Dyrektor przedszkola/szko艂y zwraca rodzicom uczni贸w (prawnym opiekunom) koszty zakupu podr臋cznik贸w po przed艂o偶eniu dowodu zakupu, do wysoko艣ci warto艣ci pomocy,
o kt贸rej mowa powy偶ej.
5. W przypadku braku mo偶liwo艣ci przed艂o偶enia dowodu zakupu, o kt贸rym mowa w punkcie 4, dyrektor szko艂y zwraca rodzicom uczni贸w (prawnym opiekunom) koszty zakupu podr臋cznik贸w po z艂o偶eniu przez nich o艣wiadczenia o cenie zakupionych podr臋cznik贸w.
ZASADY UDZIELANIA POMOCY NA ZAKUP JEDNOLITEGO STROJU
1. Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu jednolitego stroju nast臋puje na wniosek rodzic贸w ucznia, jego opiekuna prawnego, rodzic贸w zast臋pczych, a tak偶e dyrektora szko艂y, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgod膮 przedstawiciela ustawowego lub rodzic贸w zast臋pczych.
2. Wniosek, o kt贸rym mowa w pkt 1, sk艂ada si臋 w szkole, do kt贸rej ucze艅 ucz臋szcza lub b臋dzie ucz臋szcza膰 od najbli偶szego roku szkolnego; wnioski b臋d膮 przyjmowane do dnia 31 lipca 2007 r., jednak bardzo prosimy o sk艂adanie wniosk贸w jak najszybciej. Formularz wniosku mo偶na pobra膰 w szkole, przedszkolu, do kt贸rej dziecko ucz臋szcza lub ze strony internetowej www.latowicz.samorzady.pl
3. Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 za艣wiadczenie o wysoko艣ci dochod贸w. W przypadku ubiegania si臋 o pomoc dla ucznia, kt贸rego rodzina korzysta ze 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych
z pomocy spo艂ecznej, zamiast za艣wiadczenia o wysoko艣ci dochod贸w przedk艂ada si臋 za艣wiadczenie o korzystaniu ze 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych z pomocy spo艂ecznej.
W uzasadnionych przypadkach do wniosku mo偶na do艂膮czy膰 - zamiast za艣wiadczenia
o wysoko艣ci dochod贸w - o艣wiadczenie o wysoko艣ci dochod贸w.
4. Dyrektor szko艂y podstawowej lub gimnazjum dokonuje wyp艂aty rodzicom uczni贸w (prawnym opiekunom) kwoty dofinansowania w wysoko艣ci 50 z艂 na jednego ucznia.

Zgodnie z Rz膮dowym harmonogramem realizacji Programu realizacja dofinansowania zakupu podr臋cznik贸w szkolnych i dofinansowania zakupu jednolitego stroju przez dyrektor贸w przedszkoli/szk贸艂 ma nast膮pi膰 do dnia 31 sierpnia 2007r.
Informacje na temat programu umieszczone s膮 na stronie g艂贸wnej witryny internetowej MEN (www.men.gov.pl) w dziale Aktualno艣ci pn. "Rz膮dowy program dofinansowania podr臋cznik贸w i jednolitych stroj贸w".


Do pobrania:
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC52.5 KB POBIERZwniosek-str贸j szkolny17.07.2007 14:47238
.DOC52.5 KB POBIERZWniosek - podr臋czniki17.07.2007 14:48296

Autor : 
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2007-07-17 14:38:17
Data ostatniej modyfikacji : 17.07.2007 14:38
Liczba wy艣wietle艅 : 1507licznik odwiedzin: 2203411